Verkiezings­programma in Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Bekijk alle
hoofdstukken in NGT

Europa, verkiezingen - Het verkiezingsprogramma van D66 in Nederlandse Gebarentaal (NGT). Beeld: D66

Bekijk de samenvatting van ons verkiezingsprogramma ‘Nieuwe energie voor Europa’ in Nederlandse Gebarentaal (NGT) per hoofdstuk.

Inleiding

In juni van dit jaar kiezen we een nieuw Europees Parlement voor vijf jaar. Wat D66 betreft is de Europese Unie aan het einde van die periode groener, welvarender en veiliger dan ooit tevoren.

Europeanen zijn gezonder, want de natuur herstelt en mensen hebben overal toegang tot zorg, onderwijs en goed werk. Europa wordt het continent waar mensen zelf meer energie opwekken dan ze afnemen. Voor hen beweegt de energierekening naar nul euro. In de hele wereld draagt Europa bij aan leefbaarheid, welvaart en democratie

Fundamenten
voor een vrij,
rechtvaardig en
democratisch Europa

Europa, dat zijn wij. D66 staat voor een democratisch Europa, waarin burgers een stem hebben op alle niveaus: van de plek waar ze wonen tot het nationale en Europese beleid. Want het is aan ons om Europa vorm te geven.

De grote
transities

Als Nederland op 6 juni 2024 naar de stembus gaat voor de Europese verkiezingen, zijn we nog niet halverwege het jaar. Nederland heeft dan al haar Earth Overshoot Day achter de rug: de dag waarop we meer van de aarde nemen dan dat het kan geven. We weten dat alle signalen op rood staan. Iedereen merkt de effecten van klimaatverandering, of het nou gaat om bosbranden, droogte, hittegolven of overstromingen.

Een sociaal Europa
als motor voor
brede welvaart

De vrijheid om een goed leven op te bouwen en vorm te geven. Dat is de belofte die de Europese Unie en de lidstaten maken aan iedere Europese burger. Om een goed inkomen te kunnen verdienen, met goed en stabiel werk. Om plannen te kunnen maken voor de toekomst, bijvoorbeeld door jezelf om te scholen. Om te leven in een Europa waar de fundamenten voor een waardig bestaan op orde zijn. Ongeacht waar je woont, wie je bent of wat je achtergrond is.

Een geopolitiek
sterk Europa
voor vrijheid,
democratie en
veiligheid

Europa staat van oudsher voor vrijheid, democratie en veiligheid. Opkomen voor de mensenrechten en eerlijke handel, vanuit de overtuiging dat er uiteindelijk meer zaken zijn die ons binden in de wereld dan onderscheiden. Die overtuiging heeft de afgelopen jaren flinke deuken opgelopen. We zijn met onze neus op de feiten gedrukt: het vredesdividend is weg en onze economische afhankelijkheid is blootgelegd. Te lang hebben we ons als Europa afhankelijk gemaakt van Rusland voor onze energie, van China voor onze grondstoffen en van Amerika voor onze veiligheid. In dat speelveld is Nederland een kleine speler, maar als Europa hebben we enorme veerkracht getoond door eensgezind samen te werken.