Terugblik: Een avond over waterstof

Donderdag 22 juni waren de leden van D66 Enschede, Hengelo / Borne en Almelo bij elkaar, boven De Twee Wezen in Hengelo om zich te laten informeren over de mogelijkheden die waterstof nu en in de toekomst heeft.

D66 wethouder in Hengelo Claudio Bruggink opende de avond met een korte schets van de vraagstukken waar Hengelo de komende jaren voor staat. Zonnepanelen worden geplaatst. Windturbines zijn onderwerp van overleg. Isolatie wordt gestimuleerd… de komende jaren zullen er veel zaken op energiegebied veranderen, verwacht de wethouder.

Claudio Bruggink - Beeld: Aad Francissen

Marco Derksen  (Mateq Process) informeerde de leden over de productie van groene waterstof uit zon en wind, en het gebruik van waterstof in hoge-temperatuur processen. De rol en uitdagingen van groene waterstof als energiedrager voor grootverbruikers werd omschreven. Verschillende grootverbruikers in de regio werden als voorbeeld gebruikt. Hierbij werd aangestipt dat vooral aandacht moet worden gegeven aan uitstoot stikstofoxiden, die veel hoger kan zijn bij waterstof dan bij bijvoorbeeld aardgas. Productie en gebruik van groene waterstof, betekenen ook dat waterstof vervoerd moet worden naar de plaatsen waar het nodig is. Daarvoor zijn er in de regio opties, vanwege de aardgasleidingen die er liggen, die kunnen worden omgebouwd voor transport van waterstof.

Ton Beune (H2 Hub Twente) informeerde de leden over de samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid rond de inzet en toepassing van waterstof. In een filmpje werd de toon gezet. De komende jaren wordt er gewerkt aan verschillende manieren om in de regio voldoende energie beschikbaar te hebben voor bedrijven en burgers. Regionale samenwerking is daarbij belangrijk: zuurstof die als bijproduct ontstaat bij het maken van waterstof, kan gebruikt worden bij de waterzuivering. Bedrijven die op rustige momenten warmte overhouden, kunnen die terug leveren. De technici die nodig zijn om dit allemaal waar te maken, kunnen de komende tijd worden opgeleid. Daarvoor is er overleg tussen scholen en bedrijfsleven. De infrastructuur heeft ook de aandacht. Transport via de aardgasleiding, de aanleg van vulpunten voor bijvoorbeeld vrachtverkeer, zijn onderwerp van overleg.

De komende jaren is er veel werk te verzetten rond de toepassing van waterstof en andere energiebronnen in de regio. Met die conclusie gingen de leden (in de nog steeds stromende regen) naar huis.