Wonen en leven

De gemeente heeft de wens om de stad de komende jaren te laten groeien naar 170.000 inwoners. Tegelijkertijd wordt het in Enschede steeds lastiger om een passende en betaalbare woning te vinden. D66 wil Enschede zo laten groeien dat we drie dingen bereiken. Allereerst dat iedereen een betaalbare woning kan vinden en veilig kan leven. Daarnaast dat alles wat we vaak nodig hebben (voorzieningen) dichtbij is. En tot slot dat er voor iedereen wat te beleven is in onze bruisende stad.

In iedere wijk en voor iedereen een passend thuis

Iedereen moet goed, betaalbaar en groen kunnen wonen in Enschede. Dat vraagt allereerst om genoeg huizen natuurlijk. Daarnaast ook om slim gebruik van het bestaande aantal woningen. En tot slot om genoeg mensen die verhuizen naar een duurder of kleiner huis. Vooral mensen met weinig of een gemiddeld inkomen, starters en alleenstaanden kunnen bijna niet een betaalbare huur- of koopwoning vinden. De wachttijden zijn dan ook lang. En de prijzen worden steeds hoger, omdat sommige mensen huizen kopen om er niet zelf te wonen (beleggen), maar eraan te verdienen. Verhuizen naar een passende woning is moeilijk. D66 wil de volgende maatregelen:

 • Het moeilijk maken voor mensen om een huis te kopen waar ze niet zelf gaan wonen (particulier beleggen). Aan de ene kant is het heel aantrekkelijk geld te stoppen in een tweede of derde huis. Aan de andere kant krijgen anderen daardoor niet meer de kans een eerste huis te kopen. Dit willen we voorkomen door een strengere plicht om zelf in het gekochte huis te wonen.
 • Als we huizen bouwen, gaan we uit van: ‘verbeteren aan de onderkant, verruimen aan de bovenkant’. Met andere woorden: als we meer dure huizen bouwen en huizen met een gemiddelde prijs, verhuizen er meer mensen vanuit een goedkoper huis hiernaartoe. En zo komen die goedkopere huizen vrij voor de starter.
 • Als we wijken opknappen en plannen hebben voor nieuwbouw, willen we meer verschillende huizen; dus niet allemaal goedkope of allemaal dure huizen. Zo ontstaan gemengde wijken en komt er ook meer band tussen de – verschillende – mensen (sociale cohesie).
 • Als woningstichtingen nieuwe huizen bouwen of bestaande huizen opknappen, vinden we allereerst dat zij geld moeten stoppen om deze duurzaam te maken. En daarnaast dat zij die geschikt maken om er op alle leeftijden in te wonen (levensloopgeschikt). D66 wil dat de gemeente hierbij ondersteunt.
 • D66 wil dat we meer bouwen zonder dat dit invloed heeft op het klimaat (klimaatneutraal). En we kiezen voor meer natuurinclusief bouwen: balans houden in de natuur en de verschillende soorten planten en dieren. Ook willen we dat nieuwbouw duurzamer is dan dat dit van de regels (het Bouwbesluit) moet. Hoe? Door bijvoorbeeld strengere regels te maken voor bouwmaterialen die 100% opnieuw moeten kunnen worden gebruikt (circulair).
 • We willen de ruimte die er is, zo goed mogelijk gebruiken. We kiezen voor bouwen binnen de stad (inbreiding), in plaats van aan de rand van de stad. En we kiezen voor dichter op elkaar, waar dat kan. D66 wil daarnaast de kans van flexibel wonen (flexwonen) zo goed mogelijk gebruiken, ook als we plannen maken voor bouw op een bestaand of nieuw terrein. Dat is vrij snel en goedkoop te doen.
 • D66 wil dat inwoners trots kunnen zijn op hun straten en wijken, omdat die niet op elkaar lijken. Dat verschil krijg je bijvoorbeeld door andere voorkanten van huizen, soorten huizen, winkels en bankjes. D66 wil dat bedrijven die bouwplannen maken voor een terrein projectontwikkelaars) niet kiezen voor het plan met de meeste winst; wij willen dat hun plan iets toevoegt aan een wijk door bijvoorbeeld elk huis uniek te maken.
 • D66 wil dat de gemeente meebetaalt als mensen met een eigen huis dit huis duurzamer maken of geschikt voor elke leeftijd (levensloopbestendig). Bijvoorbeeld met geldpotjes, zoals een duurzaamheidslening en de SVn Verzilverlening. Hiervoor moet de gemeente ook moeite doen om mensen van deze mogelijkheid bewust te maken.
 • D66 wil dat de gemeente slimmer en handiger omgaat met de huizen die er al zijn. Willen (oudere) mensen met een huis voor het hele gezin verhuizen naar een kleinere woning of appartement? Dan willen we dat de gemeente en woningstichting hen hierbij helpt. Met geld, wooncoaches of ‘doorstroommakelaars’, mensen die zorgen dat de verhuizingen op gang komen om ruimte te maken voor anderen.
 • Veel groen is belangrijk: in bestaande buurten, bij nieuwbouw en als we een gebied opnieuw indelen. Het is belangrijk voor als we ons aanpassen aan het klimaat en voor de band tussen mensen. Daarnaast is het belangrijk voor de veiligheid en voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. We gaan netjes om met onze bomen. En we leggen buurttuinen, daktuinen en groene schoolpleinen aan. Net als tuintjes aan de muur, klimplanten op de muur, tuinen waar mensen zelf bloemen kunnen plukken en een voedselbos; een bos dat eten geeft, zoals noten. Dat gebeurt samen met bewoners en specialisten op het gebied van planten, dieren en omgeving.
 • Goed wonen is meer dan alleen een fijne woning. Daarom vindt D66 dat in iedere wijk genoeg gebouwen moeten zijn die we vaak nodig (kunnen) hebben. Zoals een gezondheidscentrum, scholen, supermarkt, sport- en ontmoetingsplekken. Dat dit in de buurt zit, is belangrijk voor vooral oudere inwoners. Die kunnen vaak wat minder goed lopen als ze ouder worden.
 • D66 wil dat vernieuwende manieren van wonen een kans krijgen. Zoals tiny houses (heel kleine huizen), hofjes en huizen waarbij er van eentje twee worden gemaakt. En zoals Paradijsvogelwoningen (voor mensen die ook zorg nodig hebben) en huizen waar wonen en werken bij elkaar komen.
 • Iedereen moet goed wonen. Dat geldt ook voor groepen mensen die nu moeilijk aan een huis komen: mensen die uit het buitenland hier komen werken, vluchtelingen met toestemming om te mogen blijven en dak- en thuislozen. Daarom vindt D66 dat er een oplossing moet komen die voor al deze groepen geldt (integrale aanpak).

Elke student een eigen kamer

Studenten maken onze stad mooier. Dan moet er wel genoeg woonruimte voor ze zijn. Op dit moment is die er niet. Hierover moeten we goed praten met Universiteit Twente, Hogeschool Saxion en de buurgemeente Hengelo. Daarom stelt D66 het volgende voor:

 • D66 blijft opkomen voor de bouw van extra studentenwoningen, verspreid over de stad. Als we studenten beter verdelen, mengen ze zich beter met de andere inwoners. Ook maakt dat onze stad meer bruisend én voorkomen we eventuele overlast.
 • Kamers verhuren moet op een zelfde en passende manier ook voor appartementen mogelijk zijn.
 • Als er nieuwe studentenhuizen worden gebouwd, wil D66 graag dat er ook gebouwen komen waar studenten samen wonen met ouderen en/of vluchtelingen die in Nederland mogen blijven.
 • Het moet makkelijker zijn om met meer mensen in dezelfde woning te wonen, zonder dat er officieel een kamer wordt verhuurd. Bijvoorbeeld als iemand een student woonruimte wil bieden. Of als iemand vrijwillig zorg geeft aan familie (mantelzorg) en in hetzelfde huis woont. Dit noemen we ‘voordeurdelers’. Krijgen deze voordeurdelers geld van de overheid, zoals AOW of huursubsidie? Dan wil D66 niet dat ze minder geld krijgen omdat ze in één huis wonen.
 • D66 wil duidelijk samen met de Universiteit Twente en Hogeschool Saxion zoeken naar plekken waar studenten een tijdje of vast kunnen wonen. Doel: verwachte groei van het aantal studenten en het aantal huizen dat daarvoor nodig is, (nog) beter op elkaar aansluiten.

Een veilige stad voor iedereen

Om prettig te kunnen wonen is veiligheid een belangrijke voorwaarde. Enschede moet daarom veiliger worden, maar ook veiliger voelen. Drugscriminelen; criminelen die niet-verboden activiteiten doen om
verboden activiteiten mogelijk te maken (ondermijning); contact dat mensen niet willen (zoals fluiten, stalking, aanraking: ongewenste intimiteiten); dit zijn maar een paar onderwerpen waar Enschedeërs
vaak mee te maken krijgen. Enschede heeft als gemeente op de grens met Duitsland veel last van ‘toeristen’ die alleen voor de drugs hier komen en die zorgen voor misdaden rondom drugs. Voor deze
misdaden geldt ook: voorkomen is beter dan genezen. Dus als de misdaden niet ontstaan, hoeven we ze ook niet op te lossen. Daarom wil D66 er energie in stoppen om deze misdaden te voorkomen (preventie). D66 wil de volgende maatregelen:

 • Scholen, buurthuizen en verenigingen zien goed wat er speelt in de omgeving, in het bijzonder bij jongeren. D66 wil deze daarom gebruiken als plek om informatie te geven én om vroeg te horen over misdaden die staan te gebeuren.
 • Overlast rond fietstunnels accepteren we niet. Dit moet zo snel mogelijk stoppen! Daarbij steunt D66 het zoeken naar een vernieuwende oplossing. Bijvoorbeeld samen met Universiteit Twente. Daarbij vinden we niet dat alles mag om dit te voorkomen; D66 is tegen doorlopende bewaking via camera’s (permanente bewaking).
 • Steviger samenwerken met Gronau tegen de overlast van mensen die drugs gebruiken in en langs het spoor Gronau-Enschede.
 • D66 wil dat wietteelt in Nederland mag (legaal maken). Daarbij vinden we dat Enschede mee moet doen aan een eventuele proef.
 • Veel van de coffeeshops en growshops zitten bij elkaar in de stad. D66 wil ze daarom beter verspreiden over de stad, zodat hun bezoek(ers) minder overlast geven.
 • Handel in mensen is een heel zware misdaad. Wat voorkomen hiervan lastig maakt? Vaak is het onduidelijk of mensen niet zonder een persoon of bedrijf kunnen, terwijl er niets gebeurt dat strafbaar is. Daarom wil D66 dat bedrijven niet zowel werk als een huis beschikbaar stellen, maar alleen een huis of alleen werk.
 • D66 wil dat er anders met sekswerk wordt omgegaan, niet alsof het een misdaad is (criminaliteit). Zo moeten onze regels voor sekswerk, het prostitutiebeleid, niet gaan over controleren of iemand dit werk mag doen (vergunning). Ze moeten gaan over veilige werkplekken bieden. En ze moeten sekswerkers helpen als ze bijvoorbeeld bankrekeningen en verzekeringen willen. Vraag sekswerkers om mee te denken over nieuwe regels rond sekswerk.
 • Er is geen plek in onze stad voor bedreiging op seksueel gebied (seksuele intimidatie) en geweld. Daarom wil D66 onveilige plekken opsporen en herkennen. Ook willen we daar maatregelen tegen nemen. Verder kiezen we ervoor een langere tijd aandacht te geven (campagne) aan deze seksuele intimidatie en aan het voorkomen hiervan via acties voor jongeren.

Een bruisende stad met een gezellig druk centrum

Enschede heeft een bruisende, gastvrije binnenstad. We hebben veel horeca, evenementen, cultuur en winkels. En daarnaast hebben we de grootste warenmarkt van Oost-Nederland. De Oude Markt is het
centrale punt van de bruisende stad met veel restaurants, cafés en kroegen. Enschede ligt handig voor ontmoetingen tussen Duitse en Nederlandse bedrijven en organisaties. D66 vindt dat Enschede een
aantrekkelijk centrum moet hebben om te ontspannen en te ontmoeten; met veel horeca, cultuur, groen en winkels. D66 wil de volgende maatregelen:

 • De binnenstad moet klaar zijn voor de toekomst. Daarom willen we naast veel verschillende winkels ook een bredere mix van wonen, horeca, cultuur en bedrijven. Om de Oude Markt nog bruisender te maken willen we ruimte bieden aan ideeën van de mensen. Zoals de terrassen een tijdje wat groter maken.
 • D66 vindt het goed dat winkeliers in de binnenstad flexibeler mogen zijn in wanneer ze hun zaak open hebben. Ondernemers moeten 7 dagen per week tussen 08:00 en 22:00 open kunnen zijn als zij dit willen.
 • D66 wil dat de gemeente flexibel omgaat met wat er in gebouwen in het centrum mag (de bestemming). Zo lukt het om lege gebouwen sneller aan te pakken en bedrijfsgebouwen bijvoorbeeld om te bouwen tot woningen.
 • Het kopen en afsteken van vuurwerk moet verboden worden. D66 wil dat de gemeente op diverse plekken verspreid in de stad lichtshows of alternatieve shows organiseert tijdens oud en nieuw.

Uit in Enschede: kunst & cultuur, evenementen en stadsmarketing

Enschede heeft een breed cultureel aanbod. Zoals:

 • Festivals en evenementen als Gogbot, Freshtival en ProefEet
 • Klassieke muziek in het Wilminktheater
 • Levendige ateliers
 • Livemuziek
 • Kunst en cultuur op de Cultuurmijl met het Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek

Het geeft een indruk van de stad die anders is dan bij andere steden. In Enschede hebben we voor iedere leeftijd en voor iedere smaak wel iets. Dat aanbod willen we graag versterken en uitbreiden. Bovendien
is ons cultureel aanbod belangrijk voor de economie, omdat het Enschede een aantrekkelijke stad maakt voor bewoners, bedrijven en bezoekers. D66 wil de volgende maatregelen:

 • Kunst & cultuur ontspant, brengt mensen op ideeën en laat ons over onszelf nadenken. D66 vindt daarom kunst & cultuur nodig voor het leven; iedereen moet hier dus toegang toe kunnen krijgen. Daarom wil D66 dat ieder kind hiermee kan kennismaken. En dat amateurorkesten en andere lokale culturele organisaties en projecten met scholen samenwerken.
 • Kunst & cultuur gaat ook over het (samen) maken ervan. Amateurkunst is belangrijk voor persoonlijke ontwikkeling en de sociale binding in onze stad. Daarom wil D66 de amateurkunst blijven ondersteunen en helpen een podium te geven.
 • D66 vindt dat de gemeente bedrijven in de kunst & cultuur flink moet gebruiken om talent naar Enschede en Twente te trekken. En om talent hier te houden.
 • Zet samen met privépersonen, bedrijven en/of geldstichtingen een Enschedees fonds op voor kunst & cultuur. Dit fonds moet extra evenementen mogelijk maken en extra mogelijkheden bieden voor de culturele instellingen, van klein tot groot. Dit kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan een jaarlijkse kunstprijs, voorstelling of andere soort kunst & cultuur.
 • We moeten laten zien dat we samen achter het plan voor de stadsmarketing staan (citymarketingvisie). En dat we dat plan waarmaken. Aan de ene kant bouwen we zo aan één duidelijke indruk die verschilt van andere steden. Aan de andere kant houden we zo vast aan de groei van de economie en breiden we die uit.
 • Organiseer samen met Enschede Promotie en de culturele organisaties minstens één evenement dat uit heel Nederland mensen trekt. En dat elk jaar terugkomt. Zo gaan mensen rekening houden met Enschede als cultuurstad.
 • D66 Enschede wil dat het Orkest Phion kan blijven bestaan voor het culturele aanbod, de leerzame functie en het positieve beeld van de stad. Daarom wordt het orkest ondersteund om in de zomer muziekuitvoeringen in de open lucht te geven in de Enschedese parken.
 • D66 vindt dat we meer geld moeten stoppen in kunst, cultuur en evenementen. Ook moet er niet bespaard worden op geld voor reclame voor de stad.