Gelijke kansen voor iedereen: hulp en zorg waar nodig

D66 wil een gezond Enschede waar iedereen kan blijven meedoen aan het leven met elkaar. Bij een gezonde stad hoort ook veel aandacht voor voorkomen van ziekte, net als voor problemen in de wijken en in huis (sociale problemen). Want voorkomen is beter dan genezen. Immers, problemen die niet ontstaan, hoef je ook niet op te lossen. Wat hiervoor nodig is? Allereerst aanbod van hulp om zelf mee te kunnen doen aan het leven met elkaar: maatschappelijke ondersteuning. En daarnaast goede afspraken
(beleid) over inkomen en minder geld hebben (armoede).

Goede zorg en hulp zijn nodig voor gelijke kansen. Dat betekent ook dat we er vroeg bij moeten zijn. Gelijke kansen beginnen al voor de geboorte. Daarom vinden we dat er goede hulp moet zijn voor jonge moeders en gezinnen.

(Maatschappelijke) hulp om mee te kunnen blijven doen

Iedereen verdient de kans een gezond leven te leiden. Dat geldt ook voor inwoners die ziek zijn of niet alles met hun lichaam of geest kunnen (beperking). Voor hen is het niet zo logisch om mee te kunnen
doen.

D66 vindt voorkomen van zwaardere hulp belangrijk. Ook willen we dat mensen altijd grip op hun eigen leven kunnen houden. In Enschede gaat het om heel veel mensen. Zij gebruiken bijvoorbeeld:

 • Welzijnswerk
 • Wmo; hulp om zelf thuis te kunnen blijven wonen
 • Jeugdzorg; hulp voor kinderen om veilig op te groeien
 • Bijstand
 • Andere hulp (regelingen)

Dit maakt meedoen aan het leven in de stad en het land mogelijk. D66 wil goede ondersteuning houden voor iedereen die dat nodig heeft. Tegelijk gaat het om heel veel geld: meer dan de helft van het geld dat de gemeente uitgeeft, gaat naar deze hulp (sociaal domein). De gemeente schakelt de hulp in en betaalt die. Daarnaast organiseert de gemeente meestal ook de toegang tot de hulp via de wijkteams of Wijkwijzers; mensen die de weg wijzen naar de hulp die we hierboven beschreven. Om dit beter te kunnen doen wil D66 de volgende maatregelen

 • De projecten uit het plan “Kansrijk Enschede” uitvoeren en uitbreiden. Zoals WoonStAP 18- voor geschikte woonruimte voor jonge moeders, Kansrijke Start en het Jongeren Perspectieffonds.
 • D66 wil dat mensen sneller de juiste hulp krijgen. Daarom kiezen we ervoor de wijkteams uit te breiden. Dat betekent genoeg mensen met de juiste kennis dicht bij de bewoners van Enschede.
 • De afgelopen vier jaar is D66 hier mee bezig geweest in de gemeenteraad. Er is meer personeel op de wijkteams gekomen en ze heten nu Wijkwijzers. Dit werkt goed, daarom willen we hier mee doorgaan en verbeteren waar dat kan.
 • D66 wil zwaardere zorg en wachtlijsten voorkomen. Hoe? Door hulp dichtbij en makkelijk te organiseren. Door bijvoorbeeld geld te stoppen in welzijnswerk. En in persoonlijk contact (korte lijnen), in plaats van dat inwoners naar veel verschillende mensen moeten om iets te regelen. Ook willen we geld stoppen in samenwerken met andere wijkwerkers.
 • D66 wil meewerken aan de trend om de vraag naar zorg normaal te maken, in plaats van overal een pilletje voor te regelen. Problemen hebben betekent niet dat je niet normaal bent. We willen de problemen niet kleiner maken dan ze zijn; dat zou betekenen dat mensen te lang blijven rondlopen met hun problemen.
 • In de jeugdzorg is het belangrijk dat het kind in de omgeving centraal staat. D66 vindt het belangrijk dat het kind daarbij het gevoel krijgt dat er mensen luisteren. En dat we de omgeving van het kind betrekken bij de hulp, waar dat kan.
 • Door de wereldwijde corona zitten er meer kinderen in de knel. D66 wil extra aandacht voor deze groep.
 • D66 vindt dat hulp bereikbaar moet blijven voor alle inwoners die dat nodig hebben. Dat er steeds meer online kan, maakt hulp beter bereikbaar tegen dezelfde kosten. Maar niet iedereen is digitaal even handig. Daarom kiest D66 voor digitaal waar dat kan, persoonlijk waar dat nodig is.
 • Wij willen dat de zorg- en wijkteams meer uitdaging krijgen om te leren. Bijvoorbeeld door steeds te onderzoeken wat het gevolg is van de hulp op de kwaliteit van leven van inwoners. Doel: dat de hulp zich blijft verbeteren en de inwoners sneller en beter uit de lastige situatie worden geholpen.

Enschede lang gezond

D66 wil aandacht voor een gezonde manier van leven. Want daarmee maken we de kans flink minder op ziekten die niet meer overgaan in de toekomst (chronische ziekten). Voorkomen van ziekte heeft daarom een belangrijke plek in onze kijk op gezondheid en zorg. Weinig geld hebben (armoede) en eenzaam zijn, maakt mensen minder gezond; daarom willen we armoede en eenzaamheid aanpakken. Voor mensen die zorg nodig hebben, wil D66 dat goede zorg dichtbij is. Hierbij geven we veel ruimte aan de zorgverleners als expert: zij weten samen met de patiënt het best wat nodig is. Daarom wil D66 de volgende maatregelen:

 • D66 wil dat de gemeente plannen maakt om overgewicht te voorkomen. Hoe? Door organisaties in de zorg met elkaar in contact te brengen en samen een plan/wens voor een lange tijd (langetermijnvisie) te ontwikkelen. De gemeente kan daarbij aansluiten bij bestaande plannen, zoals de Gezonde Generatie.
 • D66 wil een Rookvrije Generatie. Hiervoor willen we dat de gemeente plannen maakt om zo veel mogelijk plekken rookvrij te maken. Waar dit niet lukt, willen we een klein, apart deel in het gebouw of op een stuk grond waar nog wel gerookt mag worden. Deze rookplekken moeten niet zo goed te zien zijn en niet zo aantrekkelijk zijn.
 • Er zijn veel te weinig huisartsen en ander medisch personeel. Daarom willen we modernere praktijken met veel ruimte voor een gezond evenwicht tussen werk en privé. Daarnaast moet er een actieplan komen, aansluitend bij bestaande initiatieven in Twente, om samen met andere organisaties meer huisartsen te verleiden om hun praktijk te starten of toe te treden aan een bestaande praktijk in Enschede.
 • Steeds meer mensen hebben zorg nodig. En de zorg wordt steeds duurder. Daarom moeten we de zorg slimmer organiseren. D66 wil meer digitale zorg en wil deze zorg verder ontwikkelen.
 • D66 wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. We willen hiervoor lange tijd aandacht voor dit onderwerp (voorlichtingscampagne) om mensen vroeg te laten zien wat de gevolgen van ouder worden zijn voor de manier waarop ze wonen.
 • D66 wil dat er meer aandacht komt voor geestelijke problemen. Hoe? Allereerst door makkelijk bereikbare
 • hulp. Daarnaast door meer kennis over mentale gezondheid in de klas en op het werk. En tot slot door een veilige en vertrouwde plek om te wonen. Zo garanderen we dat jongvolwassenen die geestelijk gevoelig zijn, kunnen blijven meedoen in de stad.
 • De meeste problemen in de jeugdzorg komen doordat er te weinig hulpverleners zijn. Daarom is het nog belangrijker dat zij tijd hebben voor de zorg en niet voor papieren die ze moeten invullen. We willen dan ook meer vertrouwen op zorgverleners en minder op regels (bureaucratie).

Goed werk en zeker zijn van een inkomen

Zeker weten dat je inkomen krijgt, is een belangrijke basis om een vrij leven te kunnen leiden. D66 wil daarom dat de gemeente inwoners helpt met geschikt werk te vinden. En dat de gemeente het aantrekkelijk maakt voor bedrijven om hier te starten of naartoe te komen. Enschedeërs die werkloos raken of niet meer kunnen werken (arbeidsongeschikt), moeten de kans krijgen weer werk te krijgen.
Daarom wil D66 de volgende maatregelen:

 • Voor inwoners van Enschede liggen veel kansen op banen in Duitsland. De Duitse taal goed kennen, is hierbij hard nodig. Daarom wil D66 op school aandacht voor Duitsland.
 • D66 wil familieleden van mensen die hier vanuit het buitenland komen werken (arbeidsmigranten), helpen werk te vinden. Bijvoorbeeld door taalcursussen aan te bieden en te zorgen voor stageplaatsen.
 • Het UWV werkt in veel gevallen nog apart van de gemeente. D66 wil dat de gemeente en UWV samenwerken om tot de beste oplossing voor de inwoners te komen.
 • D66 gelooft in de kracht van leren en ontwikkelen. Wij willen dat inwoners zonder werk worden aangemoedigd verder te leren en zich eventueel laten omscholen naar een andere baan.

Blijvende oplossingen voor mensen met weinig geld

D66 wil blijvende oplossingen voor mensen met weinig geld: armoede. Geldproblemen geven ouders nog te vaak aan hun kinderen door. Dit moeten we voorkomen als we willen dat iedereen in Enschede gelijke kansen krijgt bij het opgroeien. Daarom wil D66 de volgende maatregelen:

 • Elk kind in Enschede verdient een goede toekomst. Daarom kiezen we ervoor om vooral geld te stoppen in de jongste mensen. Dit doen we van alle kanten (integraal): thuis, op school en bij verenigingen.
 • Niemand in Enschede mag minder geld hebben dan nodig is om te leven (onder de armoedegrens). D66 wil daarom de bijstand aanvullen als een gezin toch minder geld heeft. We kijken hiervoor naar het bedrag dat het Nibud noemt.
 • D66 wil dat de gemeente eerlijk omgaat met fraude met de bijstand. Mensen die er echt voor kiezen om de gemeente op te lichten, moeten we natuurlijk aanpakken. Maar bij iemand die een keer iets verkeerd doet, is waarschuwen soms beter.