Vernieuwende en ondernemende economie

D66 is voor regels (beleid) die rekening houden met de economie en werkt aan goede banen voor alle Enschedeërs; nu en in de toekomst. Om die banen te krijgen zorgen we dat ondernemers goed kunnen ondernemen. Ook werken we er hard aan om talent in onze regio te houden. Verder moedigen we bedrijven aan duurzaam te ondernemen.

Breng onderwijs en banen beter bij elkaar

Vraag en aanbod van werk veranderen erg snel. Dat komt bijvoorbeeld omdat we steeds digitaler worden en robots veel werk overnemen. Hierdoor verdwijnen sommige banen, terwijl er ook veel andere banen voor terug komen. Dit maakt het belangrijk dat studenten en werknemers zich hun leven lang kunnen blijven ontwikkelen. En dat ze flexibel onderwijs kunnen volgen. Maar het is nog niet altijd duidelijk wat we op het gebied van werken in Twente nodig hebben. En hoe het onderwijs daarmee kan omgaan. D66 ziet een belangrijke taak voor de overheid om al deze partijen bij elkaar te brengen. En zo te zorgen dat het op elkaar aansluit; dat wat werkgevers aan mensen nodig hebben en dat wat werknemers aan zekerheid willen. Daarom wil D66 de volgende maatregelen:

 • We zetten een regionaal kenniscentrum voor Leven Lang Ontwikkelen op. In dit kenniscentrum gaan overheid, onderwijs, werkgevers, werknemers en organisaties die ook op dit gebied werken (zoals UWV en leerwerkloket) samenwerken. Doel: onderwijs en werk dichter bij elkaar brengen.
 • Ontwikkelfondsen voor werknemers willen we uitbreiden naar alle soorten onderwijs. Zoals het Twents Fonds voor Vakmanschap. Hiermee laten we het verschil tussen soorten onderwijs verdwijnen en zorgen we dat onderwijs flexibeler wordt.
 • We moedigen aan dat ROC van Twente, Saxion, Universiteit Twente, AKI ArtEZ en het ArtEZ Conservatorium samenwerken en hun aanbod in onderwijs op elkaar afstemmen. Liefst op basis van thema, bijvoorbeeld op het thema overstappen op andere soorten energie (energietransitie).

De groene economie van de toekomst

Er liggen nog veel uitdagingen om onze economie duurzamer te maken. Dit betekent dat er ook veel kansen liggen voor bedrijven die hier wat aan willen doen. Deze bedrijven hebben wat D66 betreft de
toekomst. Wij kiezen er daarom voor om ons geld ook hieraan te geven. D66 stelt daarom de volgende maatregelen voor:

 • We ondersteunen (vernieuwende) activiteiten die bedrijven ontwikkelen rondom duurzaam ondernemen en ondernemen zonder afval (alles 100% opnieuw gebruiken, dus circulair). Denk bijvoorbeeld aan de Technology Base Twente, het vroegere vliegveld. Zeker als het meehelpt aan de duurzamere luchtvaart juichen wij dit toe.
 • Bedrijven gaan duurzaam ondernemen. Wij willen dat de gemeente ondernemers aanmoedigt om keurmerken te halen voor veilig, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zetten voorwaarden rondom duurzaamheid in de plannen die we met een bepaalde plek hebben (bestemmingsplannen). Dat doen we ook in de toestemming die we geven voor bepaalde plannen (vergunningen).
 • D66 Enschede wil talent van de Universiteit Twente en het Saxion houden door samen met ondernemers een geschikte omgeving te maken. Denk aan plannen als voor het Kennispark en Centrum Kwadraat.
 • Voor een goede economie moeten we andere steden en regio’s beslist makkelijk kunnen bereiken. D66 stopt er daarom geld in om Zwolle en Münster snel te bereiken. De regio van deze drie steden vormt een wereldstad die de grenzen over gaat (euregionaal) en ongeveer 3,5 miljoen inwoners heeft.
 • We willen de Duitsland-agenda houden. Duitsland is een belangrijke partner van Enschede en Twente op het gebied van de economie.

Technische vernieuwingen aanmoedigen

Enschede heeft een sterke basis om vernieuwing te ontwikkelen. Dat komt door de Universiteit Twente, Saxion en ROC van Twente. En plekken zoals het Kennispark en de Technology Base. D66 vindt het
daarbij belangrijk dat de mogelijkheden zo goed mogelijk gebruikt worden. En dat ze elkaar zo veel mogelijk sterker maken. Daarbij kan de gemeente helpen met goede voorzieningen, denk aan magazijnen,
laboratoria en zo. En met een omgeving en regels waarin het goed ondernemen is (vestigingsklimaat). D66 wil de volgende maatregelen:

 • We moedigen onderzoek aan naar een combinatie van technieken, ervaringen en manieren van werken (technologie). En naar ontwikkeling hiervan in Enschede. D66 wil daarom voor bepaalde projecten de wetten en regels aanpassen. Dat geldt ook voor het plan dat de gemeente heeft met bepaalde plekken (gebiedsbestemmingen). Hiermee kan Enschede zich uniek maken voor de groep techniekbedrijven door onderzoek in en rond de stad mogelijk te maken. We sluiten hiermee aan bij de omgevingsagenda Oost-Nederland.
 • De universiteit en het kennispark hebben een sterke groep bedrijven in de medische technologie (medtech), die flink vernieuwt. Voor een betere omgeving om in te ondernemen (vestigingsklimaat) wil D66 meer doen om hier meer laboratoria met kantoren te krijgen.
 • D66 wil meer activiteiten en evenementen voor jonge technici. Zoals hackathons, game jams en evenementen waarbij zij iets leren.

Enschede aantrekkelijk voor ondernemers

Enschede is een ondernemende stad. En met de Universiteit Twente hebben we de oudste ondernemende universiteit van Nederland in huis. Ondernemers zorgen daarnaast voor vernieuwing, banen en veel producten en diensten in de stad. D66 wil de ondernemende kant van onze stad een handje helpen. Daarom wil D66 de volgende maatregelen:

 • D66 wil dat de gemeente haar best blijft doen om samen te werken met ROC van Twente, Saxion, Universiteit Twente, AKI ArtEZ en ArtEZ Conservatorium. En met organisaties zoals Novel-T en de Twente Board voor een zo aantrekkelijk mogelijke omgeving om in te ondernemen.
 • Het ondernemersloket heeft een belangrijke functie voor ondernemers. D66 vindt het belangrijk dat het ondernemersloket ook aandacht heeft voor duurzaam en verantwoord ondernemen.
 • Wij investeren in de Enschedese winkelgebieden. Hiermee helpen we ondernemerschap binnen Enschede een handje en zorgen we voor meer verschillend aanbod.