De stad om lekker in te leven is duurzaam bereikbaar

Een stad om in te leven is een stad die goed bereikbaar is. In een drukke stad als Enschede is dat een doorlopende uitdaging die om creatieve oplossingen vraagt. We richten de stad in op het vervoer van de toekomst: vrij van uitlaatgassen en fijnstof, met een stevig netwerk van openbaar vervoer. Maar vooral met veel ruimte voor de voetganger en de fietser.

D66 wil daarbij een praktische indeling van de stad: zorg dat de plekken waar we vaak moeten zijn (zoals school, winkels, gezondheidszorg, groen, bibliotheek) binnen 10 minuten fietsen bereikbaar zijn. Zo voel je je thuis in Enschede! Het betekent ook dat we altijd beginnen met kijken vanuit dat wat de voetganger en de fietser nodig hebben.

Verplaatsen, ergens kunnen komen (mobiliteit) gaat om mensen, niet om auto’s. Daarom wil D66 de ruimte in de stad eerlijker verdelen: meer ruimte om te leven en te spelen, meer ruimte voor groen en meer ruimte voor de voetganger en fietser. Dat doen we door parkeerplaatsen steeds meer via parkeergarages aan te bieden en minder op straat.

Enschede aan de wandel

In de binnenstad staat de voetganger centraal. D66 vindt het belangrijk dat voetgangers en fietsers zich veilig, en naast elkaar, kunnen bewegen. Mensen die niet of minder goed kunnen lopen (mindervaliden) hebben niet altijd even goed toegang tot de stad, vooral buiten het centrum. Dit is een extra drempel voor inwoners om naar buiten te gaan. Vooral als het gaat over hoe bereikbaar openbare gebouwen zijn, kan er nog veel beter. D66 wil de volgende maatregelen:

 • Voor D66 is een veilige binnenstad voor alle gebruikers belangrijk. In het centrum hebben voetgangers en fietsers de voorkeur en delen op veel plaatsen de ruimte. Soms leidt dit tot gevaarlijke situaties tussen voetgangers en fietsers. We willen zoeken naar mogelijkheden om voetgangers en fietsers meer van elkaar te scheiden.
 • Van D66 moet alle ruimte waar iedereen naartoe kan en waarover de gemeente mag beslissen (openbare ruimte) ook bereikbaar zijn voor mensen die niet of minder goed kunnen lopen. Daarom moet al die ruimte ingericht worden volgens de CROW Richtlijn toegankelijkheid.
 • D66 wil dat alle openbare plekken en gebouwen bereikbaar zijn voor mensen die niet of minder goed kunnen lopen. Daarnaast wil D66 dat andere plekken en gebouwen zoals horeca, musea en parken betere toegang krijgen. Bijvoorbeeld door het Keurmerk voor Toegankelijkheid te halen.

Enschede Fietsstad

D66 stopte er de afgelopen vier jaar veel energie in om Enschede beter te maken als fietsstad. Daarmee boekten we veel successen. Zo hebben we in Enschede de F35 nu voor het grootste deel af. Dat
is een van de redenen waardoor Enschede in 2020 de meest fietsvriendelijke grote gemeente van Nederland werd. Voor de komende vier jaar wil D66 doorgaan op deze weg. Daarbij willen we ervoor zorgen dat iedereen veilig kan fietsen. Daarnaast wil D66 het fietsgebruik onder scholieren zo veel mogelijk aanmoedigen. Hoe jonger iemand begint met fietsen, hoe groter de kans dat die de fiets later ook gebruikt. D66 wil de volgende maatregelen:

 • De gemeente moet zich verplichten om een 10-minutenstad te worden. Hierbij moeten alle plekken waar we vaak naartoe gaan binnen 10 minuten met de fiets bereikbaar zijn. Zoals supermarkt, huisarts, tandarts en verenigingen.
 • Enschede heeft sinds begin 2021 een nieuwe kijk op fietsen: de Fietsvisie. Die loopt tot 2030. D66 wil deze het liefst sneller uitvoeren, bijvoorbeeld het plan om hoofdroutes voor fietsers voorrang te geven.
 • Verbeteringen van ons netwerk aan wegen en bijvoorbeeld hoe het verkeer doorstroomt (infrastructuur) moeten niet alleen gelden voor het gebied binnen de singel; wij willen dat ze ook gelden voor de randwijken en de omliggende dorpen.
 • Door de grote groei van het aantal elektrische fietsen en pedelecs ontstaan er grote snelheidsverschillen op de fietspaden. Die kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. D66 wil dat hiervoor een passende oplossing komt. Bijvoorbeeld door de bouw van bredere fietspaden.
 • Fietsers moeten minder lang hoeven te wachten bij kruispunten. D66 wil dat fietsstoplichten overal 2x vaker op groen gaan dan alle autostoplichten.
 • Fietsstraten zijn er voor de fietsers, auto’s zijn er te gast. Daar waar nodig moeten we auto’s in de fietsstraten voorkomen.
 • De kruispunten Lonnekerspoorlaan/Roomweg, Kuipersdijk/Mooienhof/Brinkstraat en het fietspad bij de Blijdensteinbleekweg zijn nog steeds gevaarlijke kruispunten voor fietsers. D66 wil deze kruisingen opnieuw inrichten, zodat ze veiliger worden. Bijvoorbeeld door drempels voor de automobilisten te plaatsen. Of haaientanden.
 • D66 wil dat kinderen aangemoedigd worden om veilig op de fiets naar school te gaan. Dit willen we een handje helpen door omgevingen rond scholen af te sluiten voor autoverkeer aan het begin en einde van de schooldag. En door ouders aan te moedigen om hun kinderen op de fiets naar school te brengen.
 • Enschede hoort bij de steden met het grootste aantal fietsendiefstallen van Nederland. D66 vindt dat niet kunnen. Daarom moet Enschede fietsendiefstal voorkomen door meer bewakers bij stallingen te hebben. En door de komst van fietsstewards: mensen die in de stad rondlopen en extra opletten op plekken waar veel fietsen staan.

Openbaar vervoer

Enschede heeft een belangrijke regionale rol, zowel voor Twente als voor dagjesmensen van over de grens. Daarbij is het belangrijk dat Enschede goed bereikbaar is, liefst met het openbaar vervoer. D66
wil daarom goed openbaar streekvervoer. Dit helpt mee aan een gemeente met weinig auto’s, minder uitlaatgassen en fijnstof (vervuiling van milieu) en minder overlast. D66 wil de volgende maatregelen:

 • D66 wil graag meer buslijnen, ook naar onze dorpen en buurgemeenten. Ook moeten deze beter aansluiten op de trein. Daarbij hoeven bussen niet te stoppen bij de grens, maar moeten ze ook doorrijden naar Duitse buurgemeenten.
 • D66 ziet het openbaar vervoer als een andere mogelijkheid voor de auto. Daarom moeten buslijnen direct en snel zijn.
 • Om te zorgen dat iedereen zich beter kan verplaatsen, wil D66 het aantal buurtbussen uitbreiden. Hierbij gaat een groot bereik van veel straten boven snelheid.
 • Alle openbare plekken en gebouwen moeten bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.
 • D66 is voor een elektrische trein naar Münster en snel openbaar vervoer naar het vliegveld Münster-Osnabrück. Ook willen we dat de trein naar Berlijn via Twente blijft rijden.
 • D66 is voor bussen die rijden op duurzame energie, zoals elektriciteit of waterstof.
 • D66 is tegen de komst van de Betuwelijn (Noordtak) door het waardevolle Enschedese buitengebied.

Auto en parkeren

Om als stad goed bereikbaar te blijven zal de auto een belangrijke rol blijven spelen. Daarbij wil D66 onnodig verkeer in onze stad voorkomen en zorgen dat alles beter blijft doorrijden. Zo voorkomen we onveilige verkeerssituaties en krijgen we minder uitlaatgas (CO2) en fijnstof. Ook zal het aantal elektrische auto’s flink groeien. Hiervoor moeten genoeg parkeerplaatsen met laadpalen komen. D66 wil de
volgende maatregelen:

 • Auto’s en vrachtwagens moeten alleen in de woonwijken, bedrijventerreinen en het centrum van Enschede komen als ze ook echt in Enschede moeten zijn. Dus niet als ze dóór Enschede moeten (doorgaand verkeer). Daarbij vinden we betere bereikbaarheid van de hoofdwegen (Westerval, Zuiderval, Oostweg) hard nodig.
 • D66 wil dat auto’s die op de singel rijden naar de hoofdwegen in één keer door kunnen rijden; dus alle stoplichten achter elkaar op groen (groene golf). Daarnaast willen we dat alle afslagen van de singel een aparte strook krijgen om af te slaan (sorteervak) zonder dat dit ten koste gaat van het groen (middenberm en bomen).
 • D66 ziet graag dat vuilniswagens en auto’s die horen bij onderhoud voor de gemeente buiten de spits rijden. Deze auto’s trekken vaak langzaam op en dat zorgt voor een groot verschil in snelheid. Hierdoor loopt het verkeer niet goed door.
 • D66 moedigt elektrisch rijden aan. Daarom moeten er genoeg oplaadpunten verspreid over de stad komen. Daarbij wil D66 het geld dat elektrische laadpalen opleveren, gebruiken om voor iedereen laadpalen in de wijken neer te zetten.
 • Parkeerplaatsen gebruiken veel dure grond. Als we wijken opnieuw inrichten, wil D66 het aantal parkeerplekken op straat kleiner maken.
 • D66 is voor “zwart-voor-zwart”: voor elke vierkante meter asfalt die erbij komt, halen we ergens anders een vierkante meter weg.
 • In de wijken moet overal een maximale snelheid van 30 km per uur gelden. Op de singel en de hoofdwegen Enschede in en uit blijft de maximumsnelheid zoals die nu is.
 • Overdag rijdt het verkeer op de singel slecht door, maar in de avond rijden auto’s er juist te hard. Dat zorgt voor geluidsoverlast en gevaarlijke situaties. D66 wil hier betere controle op.
 • Steeds vaker bieden bedrijven deelauto’s, deelfietsen of deelscooters aan; dus dat je een auto kunt gebruiken zonder hem te bezitten. Dat vinden we een belangrijke verandering. Daarom wil D66 dat de gemeente dit ondersteunt en aanmoedigt, zodat zoveel mogelijk mensen deze fietsen, scooters en auto’s kunnen gebruiken. Om overlast te voorkomen wil D66 dat er opvallende plekken centraal in de wijk komen voor deze fietsen, scooters en auto’s.
 • D66 wil langs alle hoofdwegen een centrale plek om van auto over te stappen op bus of deelauto, deelfiets of deelscooter (P+R terrein).