Hervorm Enschedese landbouwsector met perspectief voor boeren

Momenteel zit ons hele land in een stikstofcrisis. Dit heeft daarom ook gevolgen voor Enschede. Het Rijk heeft inmiddels stikstofemissiereductiedoelstellingen aangekondigd, maar de gevolgen van de invulling van deze doelstellingen zijn voor Enschede en onze (boeren)bedrijven nog onbekend.

Perspectief voor boeren

Als D66 vinden wij dat het noodzakelijk is om de stikstofuitstoot te reduceren om onze natuurgebieden te beschermen. Gezien het grote aandeel van de veeteelt in de uitstoot van stikstof betekent dat dat het onvermijdelijk is dat de noodzakelijke reductie voor een groot deel gerealiseerd moet worden door de landbouwsector te hervormen. Echter vinden wij ook dat boeren recht hebben op een fatsoenlijk toekomstperspectief, danwel door middel van financiële compensatie, danwel door hulp bij de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen.

Samen stappen zetten

Boeren zijn wat ons betreft nodig (ookal is het wellicht in een vernieuwde vorm). Zij moeten kunnen rekenen op een betrouwbare overheid die problemen niet uit de weg gaat. En op een overheid die samen met hen grote stappen wil zetten, want dat is nodig, ook in Enschede. Het onderwerp is wat ons betreft te belangrijk om aan de provincie over te laten. We moeten dit samen oplossen.

Motie van D66

Daarom dient D66 aanstaande maandag tijdens de raadsvergadering een motie in, waarin we het college oproepen om in gemeenschappelijkheid met boeren, natuurorganisaties, bewoners, provincie, gemeente en andere relevante organisaties te komen tot een plan om het buitengebied van Enschede zo in te richten dat voldaan kan worden aan de stikstofreductie, verdroging kan worden voorkomen en boeren een fatsoenlijk toekomstperspectief kan worden geboden.

Inmiddels is onze motie aangenomen met 29 stemmen voor en 6 tegen.