Doe een proef met een knip in de Roessinghsbleekweg

D66 en GroenLinks stellen voor om een proef te doen met het “knippen” van de Roessinghsbleekweg voor autoverkeer, om zo te kijken wat dit doet met de leefbaarheid in de wijk en om te kijken wat de effecten zijn op bijvoorbeeld de Horstlindelaan en de Boddenkampsingel.

Wijkverkeersplan

Er wordt al geruime tijd gewerkt aan het Wijkverkeersplan Noordwest Enschede. Dit is hard nodig, want de wijk heeft veel last van autoverkeer met veel onveilige situaties voor fietsers en voetgangers tot gevolg. Tijdens de behandeling in stadsdeelcommissie Noord op 14 februari 2023 bleek dat er nog heel verschillend wordt gedacht over de wenselijkheid van het plan. Veel bewoners gaven aan dat dit plan onvoldoende de leefbaarheid in de wijk bevordert.

Een fundamentele keuze

Er ligt een fundamentele keuze onder het plan: Accepteer je dat verkeer van de Deurningerstraat naar het Kennispark door de wijk gaat of niet? Accepteer je het wel, zoals in dit verkeersplan, dan los je daarmee niet de verkeersproblematiek in de wijk op. Accepteer je het niet, is het te verwachten extra verkeer op de singels en over de Horstlindelaan dan wel acceptabel? De enige manier waarop het gebied tussen de Boddenkampsingel, Hengelosestraat en Deurningerstraat autoluw gemaakt kan worden is door het gebied zo te ‘knippen’ dat sluipverkeer niet meer door de wijk kan.

Daar kun je heel lang over rekenen, maar nu je op het punt staat om het wijkverkeersplan aan te nemen, kun je ook zeggen: probeer het gewoon eens. Is het mogelijk om het verkeer op een verantwoorde wijze om de wijk heen te krijgen?

In andere delen van de stad hebben we goede ervaringen met het knippen van wegen, zoals bij de Molenstraat. Nu het Wijkverkeersplan nog niet is vastgesteld ligt er een unieke kans is om te kijken of knippen inderdaad het gewenste effect heeft op de leefbaarheid en tegelijk of de effecten op bijvoorbeeld de Horstlindelaan en Boddenkampsingel acceptabel zijn. Daarom stellen D66 en GroenLinks voor om voor een periode van enkele maanden de Roessinghsbleekweg ter hoogte van Het Roessingh af te sluiten voor doorgaand verkeer en in deze tijd goed te monitoren wat de verkeerseffecten zijn.