Bied Technology Base aan als dronebasis voor Defensie

Defensie heeft meer ruimte nodig, onder andere voor het vliegen met drones. Wij zien in Technology Base de uitgelezen plek om onze bijdrage te leveren aan de ruimtevraag van Defensie en tegelijk dit als een uitgelezen kans om Technology Base te versterken.

Dronecorridor

Sinds de oorlog in Oekraïne daalt het besef in Nederland langzaam in dat we meer moeten doen om ons land te beschermen en om ons land veilig te houden. In dat licht is het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie opgesteld. Daarin wordt een dronecorridor voorgesteld van Deelen naar Twente (Technology Base).

Wij zien verschillende redenen om deze plannen te versterken en actief in Den Haag aan te geven dat we bereid zijn Defensie te faciliteren met een dronebasis op Technology Base. Daarmee gaan we dus een stap verder dan de plannen van Defensie, om ons steentje bij te dragen aan een veiliger Nederland en Europa.

Ruimte

Ruimte is schaars in Nederland. In Trouw van 20 januari 2024 staat een uitgebreid stuk over hoe moeilijk het is om extra ruimte voor Defensie te realiseren in Nederland zonder dat dat teveel ten koste gaat van natuur of al aanwezig landgebruik.

Voor het vliegen met drones is ruimte nodig. Vooral in de vorm van ruimte in de lucht. Maar om alle dronetypes te ondersteunen, is ook een landingsbaan nodig. Die ruimte is in Twente aanwezig. Daarbij is de (geluids)overlast voor de omgeving beperkt en passend binnen de huidige kaders.

Groei

De oorlog in Oekraïne en de aanvallen van de Houthi’s op schepen in de Rode Zee laten zien dat het gebruik van drones een enorme vlucht heeft genomen in moderne oorlogsvoering. Deze groei zal ook voor onze eigen defensie betekenen dat er veel meer geïnvesteerd in en getraind moet gaan worden met drones. Dat zal ergens in Nederland een plek moeten krijgen.

Versterking van Technology Base

De aanwezigheid van drones van Defensie zijn daarnaast een versterking van het profiel van Technology Base, waarin drone-ontwikkeling al een belangrijke pijler is. Daar waar andere vormen van vliegen juist vaak weinig tot geen bijdrage leveren aan het versterken van – of zelf afbreuk doen aan – Technology Base, zou dit een stevige impuls betekenen.

Verzoek aan het college

Daarom verzoeken we het college om een lobby op te zetten richting Den Haag om Technology Base aan te bieden als dronebasis voor Defensie. Dat zullen we eerst vragen in de actualiteitenraad van 22 januari 2024 en als het nodig is zullen we hiervoor een motie indienen in de reguliere raadsvergadering van 29 januari.