Maschja Baas

Maschja Baas - Beeld: Mandy Eising

Voor mij is het enorm belangrijk dat iedereen in onze samenleving de gelegenheid krijgt en gestimuleerd wordt om mee te doen. Dat is iets waaraan ik wil bijdragen en het is de reden waarom ik me kandidaat stel als gemeenteraadslid. Naast mijn dagelijkse werkzaamheden als onderwijskundig adviseur wil ik er ook in de samenleving aan bij kunnen dragen dat iedereen de juiste kansen krijgt.

  • 29 jaar
  • Enschede

Een kleine 10 jaar geleden verhuisde ik naar Enschede om te komen studeren, maar ik heb er veel meer gevonden en ik ben “blijven plakken”. Samen met mijn vriend woon ik in de wijk  Wesselerbrink. 

Als hart van Oost-Nederland kunnen we met Enschede veel mooie kanten op. Onlangs nog was er een nieuwsbericht waarin stond dat Enschede een van de snelst groeiende Europese steden is op het gebied van tech- en ingenieursbanen. Tegelijkertijd is het percentage Enschedeërs dat geen baan heeft, en dus niet mee doet, te groot. Ik ben er van overtuigd dat we als D66 Enschede zijnde hier een positieve bijdrage aan kunnen geven in de stad als onderdeel van de gemeenteraad. 

Onderwerpen die mij erg aanspreken zijn onderwijs, asiel en migratie, werk en inkomen en wonen. Als raadslid wil ik er aan bij kunnen dragen dat meer werklozen een passende plek vinden binnen de (Enschedese) arbeidsmarkt, dat migranten en vluchtelingen de kans krijgen goed te integreren, dat kinderen zonder taalachterstand school verlaten, en nog veel meer. Hopelijk tot snel!

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Mijn lievelingsplekken zijn het Wesselerbrink park waar ik vaak wandel, de UT campus waar ik jaren gewoond, gestudeerd en gewerkt heb, mijn Enschedese avontuur startte echt hier en ten slotte het Aquadrome omdat ik erg van zwemmen houd.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Enschede is het hart van Oost-Nederland. Oost-Nederland is enorm aan het floreren op het gebied van innovaties en banen die daarmee gecreëerd worden. Dit zorgt ervoor dat we als stad groeien en de kans hebben om echt het verschil te maken in een aantal belangrijke zaken. En dat we mensen die nu thuis zitten en niet meedoen kunnen stimuleren om hieraan bij te dragen. Daar zijn wel randvoorwaarden voor nodig zoals goed onderwijs en bij- of omscholing.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Ik wil me ervoor inzetten dat er voor meer werklozen een passende plek op de arbeidsmarkt gevonden wordt én dat we tegelijkertijd de tekorten in bepaalde sectoren in de regio kunnen oplossen
  • Ik wil me ervoor inzetten dat nieuwkomers in Enschede goed kunnen integreren, en snel aan de slag kunnen en mee kunnen doen
  • Ik wil me ervoor inzetten dat kinderen zonder taalachterstand hun school verlaten en we meer doen tegen de laaggeletterdheid in Enschede

Wat betekent D66 voor jou?

D66 betekent voor mij een plek waar iedereen zichzelf kan zijn en we samen bouwen aan een toekomst waar er voor iedereen kansen zijn. Waar we erkennen dat er een urgent klimaatprobleem is waar harde acties op nodig zijn, maar ook waar we erkennen dat onderwijs het fundament vormt voor de ontwikkeling van onze toekomstige generaties en we daar dus veel aandacht voor moeten hebben. Dit zijn thema’s die voor mij erg belangrijk zijn. Daarom ben ik lid en actief voor D66.

Wat is je favoriete boek/film/serie/evenement (en waarom?)

Ik kijk graag series in mijn vrije tijd, zoals naar Grey’s Anatomy, the Handmaids Tale en Undercover. Daarnaast lees ik graag boeken, vaak over de politiek, het onderwijs of ondernemerschap.