Nieuw afvalbeleidsplan

Beeld: Machteld Buit

Meer duurzaamheid betekent minder afval. Afval wat hergebruikt kan worden moeten we hergebruiken. Afvalstoffen waar kan hergebruiken. Dit kan het meest effectief als het afval wordt gescheiden.

Op 21 december 2021 heeft de raad ingestemd met het afvalbeleidsplan. Dit geeft aan dat er in de binnenstad ondergrondse containers komen waarin inwoners zowel hun restafval als hun ‘plastic’ kwijt kunnen. Een voordeel is dat deze manier van scheiden er zorg voor draagt dat er minder overlast komt van stuk gepikte vuilniszakken in het straatbeeld. Bewoners kunnen 24 uur per dag hun zakken in de containers kwijt.

Op verzoek van D66 kunnen de inwoners die willen bijdragen aan een meer duurzame manier van afvalinzameling hun ‘plastic’ in leveren bij het ABS op de Schepenwijk. Ook zullen er een aantal containers geplaatst worden, bij bijvoorbeeld de supermarkten, waar zij hun plastic kwijt kunnen. De zakken hiervoor kunnen zij op de gebruikelijke manier bij HVC bestellen. In 2022 wordt gekeken waar de containers kunnen komen en de nieuwe werkwijze zal naar verwachting ingaan in 2023.

Het wordt de komende jaren een uitdaging om de hoeveelheid afval in Enkhuizen terug te brengen. Op dit moment is het ‘restafval’ 210 kg per inwoner, het streven in Enkhuizen is over 2 jaar 175 kg per inwoner. Ter vergelijking, de landelijke ambitie is 100 kg/inwoner nu en voor 2025 30 kg per inwoner. Er is komende jaren nog veel werk te verzetten om meer duurzaam om te gaan met ons afval.