Meer woningen,  duurzaam wonen.

Wonen is een grondrecht. Dat recht staat onder druk. De grootste impact op het woningtekort voor Enkhuizen heeft de bouw van Gommerwijk West-West. D66 wil verdere vertragingen in de realisatie van deze wijk voorkomen. Wij zijn voorstander om meer gericht regionaal samen te werken teneinde zaken sneller voor elkaar te krijgen richting provincie en rijk.   
 
Wij zijn voorstander van passende tijdelijke oplossingen zoals flexwoningen. Wat D66 betreft komen dit soort projecten echter niet op locaties die op korte termijn voor reguliere woningbouw bestemd zijn. Op die manier worden de voordelen van deze concepten optimaal benut. 
 
Het woon vraagstuk is voor D66 onlosmakelijk verbonden met voor ons een ander belangrijk thema duurzaamheid. Denk hierbij aan groen in de wijken, speelmogelijkheden en duurzame huizen. Werken naar een toekomst waarin we gezamenlijk voor onze energie gebruik maken van eigen mogelijkheden, zoals warmte van kassen, beschoeiingen en zonnepanelen. Samen zelfvoorzienend!