D66 wil een beter klimaatbeleid in Enkhuizen.

Beeld: Simon Bard

We kunnen niet meer om klimaatverandering heen. De gevolgen worden ieder jaar duidelijker en worden ook nog eens onderstreept in het onlangs uitgebrachte IPCC rapport. Extreem weer zal steeds vaker voorkomen, de biodiversiteit komt verder onder druk te staan en met de recente ontwikkelingen in Oekraïne is het ook van belang dat we steeds minder afhankelijk worden van andere landen voor onze energievoorziening.

Klimaat adaptatie houdt in dat wij onze omgeving gaan inrichten op de uitdagingen van de toekomst. Zo wil D66 zich hard maken voor meer groen in de wijk, zodat tijdens steeds vaker voorkomende hittegolven er voldoende verkoeling is in de straat. Een positief bijeffect van meer groen in de wijk is dat bomen ook veel water kunnen opvangen en afvoeren. We zullen steeds vaker te maken krijgen met hevige regenbuien en stormen. Hier is onze huidige infrastructuur niet tegen opgewassen. D66 gaat de wijken inrichten met betere afwatering en zorgen dat al het overtollige water opgeslagen kan worden dan wel afgevoerd wordt.

Om direct onze uitstoot te verminderen zijn er tal van mogelijkheden die we kunnen uitvoeren binnen de gemeente. Zoals een actiever beleid voor het plaatsen van zonnepanelen, kijken naar de mogelijkheden om energie lokaal op te slaan en lokaal te gebruiken en er moet meer ruimte komen voor groene ontwikkelingen in de gemeente. D66 steunt ook de al lopende ideeën om geothermie te gebruiken voor het opwarmen van huizen. 

Klimaat moet een randvoorwaarden zijn bij iedere beslissing, waar ten alle tijden rekening mee gehouden moet worden. De tijd van niks doen en uitstellen is geweest, het is nu tijd voor een actiever klimaat- en milieubeleid in de gemeente Enkhuizen.