D66 stemt tegen de motie om de sloop van fase 2 in de Bloemenbuurt voor onbepaalde tijd op te schorten. 

Wij zijn namelijk van mening dat hiermee een belangrijke beweging tot stilstand wordt gebracht. Het is noodzakelijk dat we het huidige woningaanbod in snel tempo gaan verduurzamen. De effecten op het milieu, het lagere energieverbruik en de verbetering van het wooncomfort onderbouwen deze noodzaak. Doordat gedateerde woningen worden gesloopt, worden de nieuw te bouwen woningen niet alleen duurzaam maar ontstaat er ook de mogelijkheid om het aanbod beter aan te passen op de vraag. Er is onvoldoende aanbod voor 1 en 2 persoonshuishoudens en daarom worden deze toegevoegd. Een bijkomend voordeel is dat hierdoor er ook meer huizen terugkomen dan dat er gesloopt worden. Per saldo op de langere termijn dus meer, duurzame en passende woningen voor Enkhuizen.

Het belangrijkste argument in de motie om dit toch niet te willen is gericht op de korte termijn. 1/3 van de vaste bewoners heeft nog geen andere woning. Dit geeft onrust. WelWonen heeft toegezegd deze mensen extra te gaan ondersteunen. Door middel van wensgesprekken en het feit dat ze 99 zoekjaren meekrijgen is de verwachting dat ze tijdig een nieuwe woning zullen vinden. Zolang er vaste bewoners in de huizen zitten wordt er niet gesloopt. Daar komt bij dat 2/3 al wel is verhuisd en het lijkt ons een verkeerd signaal als nu blijkt dat door de sloop uit te stellen zij ook langer hadden kunnen blijven. 

De woningen die vrij zijn gekomen staan niet leeg maar worden tijdelijk bewoond. We hebben eerder in de Bloemenbuurt gezien dat de sloop uiteindelijk voor deze tijdelijke bewoners tot schrijnende situaties heeft geleid. Hier is van geleerd door de betrokken partijen. Er wordt daarom nu gebruik gemaakt een externe partij die gespecialiseerd is in leegstandsbeheer. Zij hebben onder andere een grote portefeuille en daardoor ook alternatieven op het moment dat er gesloopt gaat worden. Tevens is het natuurlijk zo dat de tijdelijke huurder vooraf weet dat er een moment komt waarop hij of zij het huis weer uit moet.

Er zijn nog veel plekken in het sociale woningaanbod waar aanpassing nodig is in Enkhuizen. Dit gebeurd in fases en door nu op de rem te trappen stagneert de hele spreekwoordelijke trein. D66 zal zich inblijven zetten om deze trein weer zo spoedig als mogelijk in beweging te krijgen want we zitten in een race tegen de klok.