“Geen enkel partij sluit andere partijen uit voor deelname in coalitie.” Dit is wat de fractievoorzitter van EV! in de eerste raadsvergadering ons meedeelde. Ik was hoopvol en hoopte op een brede coalitie. In mijn ogen is dat een ultieme vorm van democratie. En je voelt een gezamenlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid in wat we willen bereiken voor onze stad.

In deze 1e vergadering van de raad werd al aangekondigd dat er vervolggesprekken gehouden zouden worden met de partijen die 2 of meer zetels hadden. De 5 partijen die 1 zetel hebben mogen in een later stadium aansluiten. Om praktische redenen zoals het aanleveren van een wethouder leek ons dit logisch.

En dan.. we hebben een 2e gesprek gehad. Een positief gesprek. Na 2 dagen kregen we een telefoontje. Een coalitie van EV! CDA PvdA en D66 leek een goed iets om samen te verkennen. Eerste afspraak was gemaakt.

Toen kwam er uit het niets na vier dagen een appje. De geplande afspraak gaat niet door. EV! geeft aan dat zij haar standpunt t.o.v. de beoogde coalitie hebben gewijzigd. Mondeling wordt aangegeven dat zij voor de verkiezingen afspraken hebben gemaakt met de SP over het samengaan in een nieuwe coalitie. En dat ze deze afspraken wil nakomen.

Na nog wat weken wordt duidelijk dat EV!, SP en CDA een coalitie akkoord gaan opstellen. We hopen dat de 3 partijen zich op een constructieve wijze opstellen in het insluiten van anderen bij hun akkoord. Dat ze bereid blijken om open en transparant te zijn en om over de inhoud met elkaar in de raad in debat te gaan. Over vele problemen zijn we het eens. Of iedereen het met alle oplossingsrichtingen eens zijn wachten we af.

D66 gaat constructief oppositie voeren waarbij ze zoveel mogelijk punten uit haar verkiezingsprogramma probeert te realiseren m.b.t.

· Wonen.
· Klimaat
· Huisvesting onderwijs
· Een gastvrije stad
· Energieke, sociale stad

Opgaven die wij alleen samen kunnen oplossen. Samen in de raad en samen met inwoners, ambtenaren en college. Lokaal en regionaal.