Dank u wel mijnheer de voorzitter. Ja dit is voor mij wel even een bijzonder moment want het is de eerste keer dat ik het woord mag voeren in mijn nieuwe rol als raadslid. Als ik mij niet vergis heet dat je maidenspeech. En wat fijn dat ik mijn maidenspeech mag en kan geven hier vanavond. Dit betekent namelijk dat ik mijn doel heb behaald en een plek heb gekregen in de gemeenteraad. Iets wat ik niet gekund had zonder de steun van veel mensen. Met het risico dat ik mensen te kort doe wil ik er toch een paar expliciet bedanken. De belangrijkste voor mij persoonlijk is mijn familie omdat mijn vrouw me volledig support in mijn voor haar onbegrijpelijke politieke ambities en mijn ouders omdat ze me onvoorwaardelijk steunen. Een speciale dank uitspreken aan de dame hier naast mij Machteld Buit die ik ervaar als een soort mentor voor mij en die in mijn ogen een topprestatie heeft neergezet afgelopen periode. Het is niet niks om in een half jaar tijd eerst het stokje van fractievoorzitter over te nemen, voor het eerst lijsttrekker te worden en een vrij nieuw team aan te sturen in de fractie en dan tijdens een drukke campagne ook als 1 mans fractie de lopende zaken te behartigen. We hebben een hele goede klik en vullen elkaar goed aan en ik kijk erg uit naar onze samenwerking deze raadsperiode. Verder wil ik bedanken Simon onze campagneleider en Eelke, Christian, Marlina en Hendrick. En als laatste maar niet minst belangrijk natuurlijk de 109 mensen die in het stemhokje hun vertrouwen in mij hebben uitgesproken. 

En waarom wil je eigenlijk in de politiek vragen veel mensen mij. Vaak nog aangevuld met dat het in Enkhuizen een zooitje is en toch niks te winnen valt. Lekker motiverend maar gelukkig heb ik een sterke intrinsieke motivatie. Ik vind namelijk dat als je wilt dat zaken anders gaan je je daarvoor moet inzetten. En zeker voor de mooie stad Enkhuizen. Ik woon al zo goed als mijn hele leven, opgegroeid in de Gommerwijk oost en via de Kadijken sinds een paar jaar woonachtig in het centrum van Enkhuizen. Mijn vrouw werkt hier in de stad en ik heb 2 kinderen die naar de basisschool in Enkhuizen gaan waar ik overigens ook betrokken ben in de medezeggenschapsraad. Ik ben in het dagelijks leven ondernemer en begeleid MKB-bedrijven in hun groeiproces. Meestal betekend dit een balans zoeken in het goede behouden en de noodzakelijke veranderingen door te voeren. Ik ben positief ingesteld en ik vind het leuk om te zoeken naar mogelijkheden hoe iets wel kan. Ik denk dus graag out of the box maar wel op het moment dat daar nog de ruimte voor is. Ik vind namelijk ook dat als je met elkaar (soms lastige) beslissingen hebt genomen je deze ook moet respecteren en daarnaar moet handelen. Een verandering moet immers stabiel worden om te beklijven. Met een goede financiële basis en een brede kennis en interesse ga ik mij de komende vier jaar inzetten.