Terugblik Netwerkdag 10 september 2022

Beeld: Jeroen Mooijman

Op zaterdag 10 september hield het Els Borst Netwerk voor de achtste keer een Netwerkdag, dit keer in de Observant in Amersfoort. Ruim 80 leden van het Els Borst Netwerk kwamen naar Amersfoort om mee te doen aan verschillende sessies over gelijkwaardigheid, belangrijke vrouwen in de Nederlandse geschiedenis, de verkiezingen voor de Provinciale Staten en meer. In dit verslag lees je over de diverse (sub)sessies en de algemene ervaringen.

De dag werd geopend door Willemijn Aerdts, voorzitter Els Borst Netwerk, waarna Sigrid Kaag, partijleider D66 en minister van Financiën, in een videoboodschap de EBN leden toesprak over onder andere het belang van het Els Borst Netwerk en de rol die we als leden hebben in het ‘organiseren van medestanders’, zowel mannen als vrouwen. Vervolgens gingen we in gesprek met Loes ten Dolle, gemeenteraadslid Winterswijk, over ervaringen in de gemeenteraad, de reacties die het oproept en sociale veiligheid. Hadiatou Barry, projectleider diversiteit en inclusie, gaf tenslotte een bijzondere ‘spoken word’ over de vrouw, de bijbehorende uitdagingen en het netwerk. Daarna ging de dag uiteen in verschillende subsessies.

Beeld: Jeroen Mooijman


Subsessie 1: Recht op gelijkwaardigheid met Rajae Azaroual
Tijdens deze sessie legde Rajae Azaroual uit hoe onze sociale perceptie kan leiden tot vooroordelen en uiteindelijk ook discriminatie en uitsluiting. Ze ging in op verschillende soorten stereotypen die er zijn. We deden de Implicit Association Test van Harvard, waardoor deelnemers zich bewust werden over hun vooroordelen. Daarna gingen we in op discriminatie op de werkvloer en bespraken we enkele casussen. Wanneer is iets wel/geen discriminatie? Hierbij keken we ook naar de 12 beschermde gronden waarop discriminatie plaats kan vinden volgens de wet, en welke gronden juist niet beschermd zijn. We bespraken bij de casussen ook persoonlijke ervaringen van deelnemers in de zaal, en voorbeelden van discriminatie uit hun omgeving. Tot slot bespraken we wat toegang tot het recht betekent en hoe de toegang van vrouwen tot het recht verbeterd zou kunnen worden.

Subsessie 2: Debatteren met AD REM
Noah van Dansik nam ons in een interactieve sessie mee in de stappen buiten je comfort zone. Onderdeel van de sessie was het voeren van een debat. Hierbij werden drie vaste lagen van (politieke) argumentatie gehanteerd:
1. Het hier en nu, de huidige situatie.
2. De weg er naartoe.
3. Daar en dan.
Tot slot ging Noah van Dansik ook in op het doel van een netwerkpitch en het belang van netwerken.

Subsessie 3: Op weg naar de Provinciale Staten en de Eerste Kamer 
We begonnen met verschillende presentaties van leden van de Eerste Kamer en de Provinciale Staten. Boris Dittrich, Eerste Kamerlid, vertelde over zijn rol en de diverse initiatiefvoorstellen waar D66 een verschil heeft gemaakt, zoals het afschaffen van de verplichte beraadtermijn voor arbortus. De eerste kamer leden gaven ook verschillende tips voor mensen die zich willen kandideren: “Gewoon doen!”, “je kunt echt iets bijdragen”, “ga ervoor”, “wees standvastig” en: “durf onderscheidend te zijn”.

Subsessie 4: Vrouwen in de Nederlandse politieke geschiedenis
Op de Netwerkdag namen informatiespecialist Marianne Boere en archivaris Flora Vallenduuk van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, ons in vogelvlucht mee door de geschiedenis van Nederlandse vrouwen in de politiek. De sessie startte met een quiz waarbij de bestaande kennis van het publiek getoetst werd. Waarna de vrouwen van Atria, samen met moderator, Amelina Ansu, ons mee namen naar diverse historische vrouwen, zoals de eerste gekozen vrouw in de Tweede Kamer, Suze Groeneweg. We hoorden hoe ze zich inzette voor betaald zwangerschapsverlof voor getrouwde en ongetrouwde vrouwen en leerden over het “Groenewegje” in de Tweede Kamer (het gangpad naar het toilet voor Suze Groeneweg). Ook werd verteld dat Grace Ruth Schneiders Howard, die uiteindelijk 98 jaar is geworden, in 1938 het eerste vrouwelijke statenlid in het parlement van Suriname was. Ook vertelden de sprekers dat Anne de Waal, de eerste vrouw was die als staatssecretaris in 1952 een kabinetspost kreeg en meerdere scholen heeft geopend voor vrouwen. Anneke Goudsmit, kandidaat voor minister van justitie en vrouw van principes, droeg rouwkleding als ze het ergens niet mee eens was. Zij trad uiteindelijk in 1974 zelf af, omdat ze het niet eens was met abortusbeleid van Van Agt. Op lokaal niveau, kregen we een inkijkje in de eerste vrouwelijk burgemeesters. Joyce Sylvester was bijvoorbeeld de eerste zwarte vrouwelijke burgemeester in 2009-2015 in Naarden. 

Tijdens de sessie was het goed om te zien hoe, onder moderatie van Amelina Ansu, deelnemers hun kennis en ervaringen als vrouw in de Nederlandse politiek deelden. Zo vertelde een deelnemer bijvoorbeeld dat toen zij trouwde ze werd ontslagen. Het was een sessie vol met energie, inspirerende verhalen. Tegelijkertijd maakte de sessie vooral duidelijk dat zowel mannen als vrouwen nog veel te leren hebben over de rol van vrouwen in onze (politieke) geschiedenis.
 
Subsessie 5: Doelen en kansen voor het (lokale) Els Borst Netwerk 
Na het delen van de missie, de overtuiging en de rol van het Els Borst Netwerk, gingen Lise-Lotte Kerkhof en Brecht Janssen, beiden bestuurslid van het EBN, aan de hand van stellingen in gesprek met de groep over de rol van het EBN in de toekomst. Welke kansen zien we voor het Els Borst Netwerk? Welke rol moet we hierin spelen? Moet het EBN bijvoorbeeld zelf moties indienen, moeten we zelf onderzoek doen of moeten we vooral alleen een netwerkfunctie bieden? De stellingen leidden tot levendige discussies met verschillende argumenten. Daarna gingen we in twee groepen uiteen om te praten over onze rol op landelijk en op lokaal niveau. Alle inzichten zijn inmiddels gebundeld en worden meegenomen, samen met de inzichten die eerder zijn opgedaan tijdens de ambassadeursbijeenkomst en de ledenenquête, in het definiëren van de rol van het Els Borst Netwerk in de toekomst. Hier zal nader op terug worden gekomen door het bestuur. 

Subsessie 6: Raadslid en nu?!
Hoe zorg je ervoor dat je loskomt van de waan van de dag en het politieke spel? Dat was waar deze sessie, georganiseerd door Politiek Bedrijf, om draaide. Belangrijkste les: als raadslid en onderdeel van de gemeenteraad ben je de opdrachtgever van de gemeente. Je hebt dus macht. Hoe jij met die macht om wil gaan is essentieel voor hoe jij je rol als raadslid invult. Een andere tip was om je te focussen, het liefst op één dossier dat jij graag wilt veranderen.”

Keynote Q&A Jan Paternotte
Als Keynote besloot Jan Paternotte, fractievoorzitter van D66, in Q&A-vorm de dag. Daarin sprak hij onder andere over zijn visie op ‘de (on)balans opmaken, het pad naar échte gelijkheid’, het thema van deze dag. Ook vertelde hij over het belang van het schrappen van de bedenktijd voor arbortus, het initiatiefvoorstel dat mede dankzij hem onlangs door de Eerste Kamer is aangenomen. Tenslotte ging hij in op de diverse vragen uit de zaal. 

Uitreiking Inspiratieprijs 


Beeld: Jeroen Mooijman


Elk jaar wordt op de Netwerkdag de Els Borst Inspiratieprijs uitgereikt aan een inspirerend persoon die zich inzet voor de positie van vrouwen in de politiek en/of samenleving. De prijs werd aan het einde van de dag uitgereikt door Jellie Tiemersma, winnaar van 2021. Ilana Rooderkerk kwam als duidelijke winnaar van 2022 uit de bus. Ze zette grensoverschrijdend gedrag op scholen op de agenda van het Amsterdamse college. Op haar initiatief sloot Amsterdam zich aan bij het SafeStreets-project van de VN, waarover de vrouwenblad ELLE een artikel schreef. 

Ilana Rooderkerk laat zien hoe belangrijk het is om sociale veiligheid continue op de agenda te zetten, of het nu gaat om straatintimidatie of het recht op abortus”, aldus Willemijn Aerdts, voorzitter van het Els Borst Netwerk. 

Ilana Rooderkerk: “Bedankt voor deze prijs. Ik blijf me inzetten voor vrouwenrechten én zie hoeveel andere vrouwen maar ook mannen dit ook doen. Samen bereiken we meer.”

Lees hier het nieuwsbericht.

Afsluiting
Aangezien het de eerste Netwerkdag was sinds de start van de coronapandemie in 2020, was het natuurlijk ook fijn om elkaar weer te zien en nieuwe leden te ontmoeten. We sloten de dag af met een borrel in de zon.