D66 Genderkompas: voor radicale gendergelijkheid

Geïnspireerd op het D66 Kompas Inclusie, waarin we als vereniging “navigeren naar een inclusievere samenleving”, heeft het Els Borst Netwerk het D66 Genderkompas ontwikkeld. Het doel van dit kompas is om D66 leden de mogelijkheid te geven duidelijk kenbaar te maken waar we voor staan: radicale gendergelijkheid. Met dit kompas kunnen we samen bewustwording creëren, het gesprek starten en actie ondernemen om genderongelijkheid aan te pakken.

Dit kompas is bedoeld voor iedereen, ongeacht gender. Daarbij moedigen we vooral mannen aan om zich solidair te tonen met de principes van dit kompas over gendergelijkheid.

Ik…

  • vind net als Els Borst dat de politiek te belangrijk is om alleen aan mannen over te laten
  • sta voor gendergelijkheid en draag hier actief aan bij, 
  • ben me bewust van de bevoorrechte positie die mannen in veel situaties hebben ten opzichte van vrouwen zoals veiligheid, financiële positie en bestuurlijke posities, 
  • zal zorg dragen voor een veilige omgeving voor vrouwen onder andere door vrouwen respectvol te bejegenen en te laten uitspreken, 
  • zal mij uitspreken tegen vrouwenhaat of het pesten van vrouwen als ik het zie gebeuren en indien mogelijk mijn social media hiervoor inzetten, 
  • zal mij inzetten voor een gelijke verdeling van gender in besturen, verkiezingslijsten, commissies en andere organen binnen de partij, 
  • zal er alles aan doen om te voorkomen dat politieke besturen (zoals B&W, provincie of kabinet) exclusief door één gender worden gedomineerd, 
  • stel me op als pleitbezorger van gendergelijkheid en zal daarom mijn best doen om anderen te motiveren bovenstaande punten uit dit kompas ook te onderschrijven. 

Deze D66’ers tekenen het Genderkompas – jij ook?

Beeld: Els Borst Netwerk

(1) The Global Gender Gap Report 2023 – Belangrijkste bevindingen Universiteit van Amsterdam
(2) CBS Statline Inkomen en economische zelfstandigheid; persoonskenmerken (2022)
(3) ‘Violence against women’ van de European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2014) geraadpleegd via atria.nl
(4) Wethoudersvereniging (2022)
(5) Binnenlandsbestuur (2023)