EBN Inspiratieprijs

Over de Inspiratieprijs

De Inspiratieprijs wordt uitgereikt aan D66-leden die iets bijzonders hebben bereikt in de politiek en/of samenleving op een actueel thema. Dit kan bijvoorbeeld zijn op bestuurlijk gebied binnen D66 of omdat de genomineerde een belangrijk initiatiefvoorstel door de gemeenteraad heeft gekregen. Het kan ook zijn dat de genomineerde een bijzonder track record heeft, geweldige resultaten boekt of een stevige staat van dienst heeft binnen de politiek. Tegelijkertijd kan het betekenen dat de genomineerde een inspirerende rol heeft gespeeld in de samenleving.