Over het Els Borst Netwerk

Dit is het Elst Borst Netwerk

Beeld: Jeroen Mooijman

“De politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten”

Els Borst

“De politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten”, zei Els Borst. Kort na het overlijden van de geliefde D66-politica lanceerde D66 het Els Borst Netwerk. D66 vindt het belangrijk dat vrouwen vanuit eigen kracht kansen creëren en aangrijpen en wil hen hierin steunen met het netwerk. Het Els Borst Netwerk is bedoeld om vrouwen te faciliteren om zich verder te ontplooien en om succesvol hun weg te vinden in de politiek en binnen D66.

Het Els Borst Netwerk is ervan overtuigd dat een gelijke verdeling van mannen en vrouwen in het politieke veld, leidt tot optimale besluitvorming. Door het aanbieden van een netwerk, waarin we elkaar leren kennen, helpen, stimuleren en van elkaar leren, stellen we vrouwen optimaal in staat politiek actief te worden en te blijven. Het EBN is toegankelijk, laagdrempelig, inclusief en interactief en bestaat uit iedereen die dit gedachtegoed omarmt. 

Elk jaar organiseert het Els Borst Netwerk een Netwerkdag, waar (niet) leden van het netwerk elkaar kunnen ontmoeten, van gedachten kunnen wisselen en kunnen sparren over ambities. Daarnaast reikt het Els Borst Netwerk jaarlijks een inspiratieprijs uit aan D66-leden die iets bijzonders hebben bereikt in de politiek en/of samenleving op een actueel thema en wordt ter nagedachtenis aan Els Borst, de Els Borst Netwerk lezing gehouden. 

Het Els Borst Netwerk is niet alleen een landelijk netwerk, maar heeft in diverse regio’s en steden ook lokale afdelingen. Aan de basis van deze lokale netwerken staan de ambassadeurs. Zij zijn voor de leden binnen de lokale afdelingen het aanspreekpunt. Ambassadeurs organiseren allerlei evenementen en activiteiten voor leden om de missie van het EBN uit te dragen, zoals workshops en paneldiscussies.

Uitgangspunten

  • Gericht op meer (gender)gelijkheid en diversiteit in politiek, maatschappelijk middenveld én arbeidsmarkt
  • Voor iedereen ongeacht iemands genderidentiteit, leden en niet-leden van D66 van alle generaties
  • Geen politieke agenda en niet gericht op politiek debat
  • Werken als netwerk, in samenwerking met andere netwerken, uitgaan van elkaar versterken en kennis delen
  • Faciliteren van initiatief in afdelingen, waarbij regie lokaal en regionaal ligt met een belangrijke rol voor de Els Borst Netwerk ambassadeurs
  • Stimuleren van talentontwikkeling

Wil jij een initiatief onder de aandacht brengen of een link leggen? Mail naar  [email protected].