Over het Els Borst Netwerk

Dit is het Elst Borst Netwerk

Beeld: Jeroen Mooijman

Het Els Borst Netwerk
werkt aan:

 • Bijdragen aan gendergelijkheid, met meer vrouwen en diversiteit in politiek, hogere en nieuwe posities binnen organisaties, in besturen en maatschappelijk middenveld
 • Gedachtegoed van Els Borst uitdragen en het stimuleren van de dialoog over economische zelfstandigheid
 • Delen van kennis over onderwerpen zoals gendergelijkheid, feminisme, vrouwenemancipatie en diversiteit
 • Brede meerwaarde van meer perspectieven in politiek en alle initiatief onderbouwen, uitdragen en agenderen
 • Verwelkomen als (politieke) vereniging om lid te worden, actief te zijn in verschillende rollen, talent te ontwikkelen en stimuleren van groepen die drempels ervaren

Het Els Borst Netwerk
heeft hierbij de volgende uitgangspunten:

 • Gericht op meer (gender)gelijkheid en diversiteit in politiek, maatschappelijk middenveld én arbeidsmarkt
 • Voor iedereen ongeacht iemands genderidentiteit, leden en niet-leden van D66 van alle generaties
 • Geen politieke agenda en niet gericht op politiek debat
 • Werken als netwerk, in samenwerking met andere netwerken, uitgaan van elkaar versterken en kennis delen
 • Faciliteren van initiatief in afdelingen, waarbij regie lokaal en regionaal ligt met een belangrijke rol voor de Els Borst Netwerk ambassadeurs
 • Stimuleren van talentontwikkeling

“De politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten”

Els Borst

“De politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten”, zei Els Borst. Kort na het overlijden van de geliefde D66-politica lanceerde D66 het Els Borst Netwerk. D66 vindt het belangrijk dat vrouwen vanuit eigen kracht kansen creëren en aangrijpen en wilde hen hierin steunen met het netwerk. Het Els Borst Netwerk is bedoeld om vrouwen te faciliteren om zich verder te ontplooien en om succesvol hun weg te vinden in de politiek en binnen D66.

Er zijn veel verschillende vrouwennetwerken en initiatieven in Nederland. Deze netwerken en initiatieven hebben gemeenschappelijke doelen gericht op vrouwenemancipatie, meer vrouwen in de politiek en besturen, economische zelfstandigheid en bijvoorbeeld financiële onafhankelijkheid. Als Els Borst Netwerk willen we graag elkaar versterken, verbinden, kennisdelen en van elkaar leren. Graag treken we samen op en kijken we steeds waar we initiatieven samen kunnen organiseren of elkaar kunnen informeren of matchen.

Elk jaar organiseert het Els Borst Netwerk een Netwerkdag, waar (niet) leden van het netwerk elkaar kunnen ontmoeten, van gedachten kunnen wisselen en kunnen sparren over ambities. Meer informatie over de Netwerkdag is hier te vinden.

De Inspiratieprijs wordt uitgereikt aan D66-leden die iets bijzonders hebben bereikt in de politiek en/of samenleving op een actueel thema. Dit kan bijvoorbeeld zijn op bestuurlijk gebied binnen D66 of omdat de genomineerde een belangrijk initiatiefvoorstel door de gemeenteraad heeft gekregen. Het kan ook zijn dat de genomineerde een bijzonder track record heeft, geweldige resultaten boekt of een stevige staat van dienst heeft binnen de politiek. Tegelijkertijd kan het betekenen dat de genomineerde een inspirerende rol heeft gespeeld in de samenleving. Kijk voor meer informatie over de Inspiratieprijs op deze pagina.

Wil jij een initiatief onder de aandacht brengen of een link leggen? Mail naar  [email protected].