Subsessie: Doelen en kansen voor het (lokale) Els Borst Netwerk

Els Borst Netwerkdag 10 september 2022
Mathildezaal 15.45 – 16.30, De Observant

Ons wel of niet politiek uitlaten? Bijvoorbeeld over de lengte en financiering van ouderschapsverlof? Hoe zie jij dat? Het meest zuiver vindt het landelijk EBN bestuur dat dit aan onze politieke vertegenwoordigers is. En dat moeten natuurlijk zeker ook vrouwen zijn! Vanaf de start van het netwerk alweer zeven jaar geleden door onder meer Pia Dijkstra is het doel: vrouwen helpen en inspireren om politiek actief te zijn en te blijven. Wat daarbij helpt? Een laagdrempelig netwerk zijn, waarbij kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Met inmiddels zo’n 1.000 leden willen we met elkaar in gesprek of jij dit ook ziet als voornaamste missie. Er is ook ruimte om te brainstormen over de toekomst van lokale netwerken. Wat verwachten we daar eigenlijk van?

Lise-Lotte Kerkhof, bestuurslid externe relaties en verdieping, en Brecht Janssen, bestuurslid communicatie zullen tijdens deze subsessie bovenstaande vragen met jullie bespreken.

Beeld: Lise-Lotte Kerkhof

Beeld: Brecht Janssen