Voorwoord

Doorlopend denken we na over de manier waarop de kernwaarden van D66 tot uiting kunnen komen in de lokale politiek, dicht bij de mensen in Eemnes. Beslissingen die in Den Haag worden genomen zijn groter dan ooit. Het gaat over onze toekomst, onze gezondheid, onze welvaart, onze veiligheid, onze grondrechten en onze kansen die soms verder weg lijken dan ooit. Zolang alles voor de wind gaat lijkt de politiek minder relevant, maar als het even iets anders gaat dan we gewend zijn, dan is het terugvallen op kernwaarden van essentieel belang.

Uw stem in deze gemeenteraadsverkiezingen bepaalt hoe ons Eemnes de komende jaren bestuurd wordt en op basis van welke kernwaarden keuzes gemaakt worden voor Eemnes. Wat conservatieve keuzes ons de afgelopen jaren heeft gebracht hebben we ervaren. Weinig vooruitgang op het gebied van duurzaamheid terwijl we elke dag merken hoe hard dat nodig is. Vertraagde woningbouw, terwijl bouwlocaties bijna voor het oprapen liggen. En heeft u het gevoel gehad als inwoner centraal te staan? Ik niet in ieder geval.

Op deze thema’s maken wij ons hard om te versnellen, om door te pakken en om u als inwoner centraal te stellen. U in staat te stellen om op eigen kracht die kansen te creëren en te grijpen die u wilt. Te profiteren van de welvaart wanneer die groeit en u te ondersteunen als het niet meer op eigen kracht lukt.

Nieuw leiderschap vertalen wij ook door in de keuze die u heeft bij deze verkiezing. Een lijst met kandidaten die op verschillende essentiële thema’s ervaring meebrengen. Betrouwbare en gemotiveerde Eemnessers die zich in zullen zetten voor het belang van Eemnes; uw belang. Wij willen de huidige verworvenheden behouden én uitbouwen. Dat kunt u van ons verwachten.

Pascal Defferding
Lijstrekker