Motie Loskoppelen besluitvorming verkeersplein Gieten en (gedeeltelijke) verdubbeling N34

Namens D66 Drenthe bracht Henk Pragt een motie ‘Vreemd aan de orde‘ in tijdens de Provinciale Statenvergadering van 9 november 2022.
Hieronder vindt u de strekking van de motie.

Constateringen

We constateren dat er veel bezwaren zijn van omwonenden en natuurorganisaties tegen de (gedeeltelijke)verdubbeling van de N34, maar iedereen voorstander is van het aanpakken van verkeersplein Gieten.

In het rapport “verkeersonderzoek N34” (Rapport verkeersonderzoek N34 d.d. 08-11-2019 Sweco Nederland B.V.) dat in opdracht van de provincie Drenthe is gemaakt, wordt geconcludeerd dat er alleen ter plaatse van verkeersplein Gieten filevorming plaatsvindt.

In het rapport “verkeersonderzoek N34” wordt tevens aangegeven dat het grootste aantal ongevallen plaatsvinden rondom verkeersplein Gieten.
Als de ongevallen -veroorzaakt rondom verkeersplein Gieten- uit de vergelijkingscijfers tussen de diverse wegen wordt gehaald, dan blijkt de N34 niet onveiliger is dan vergelijkbare wegen, volgens het onderzoek.

Overwegingen

Voor een goede doorstroming van het verkeer op de N34 is het verkeersplein Gieten de belemmerende factor.
Door verkeersplein Gieten versneld aan te pakken het aantal ongevallen op de N34 sterk zal dalen en dit de verkeersveiligheid op de N34 sterk zal beïnvloeden.
De aanpak van het verkeersplein Gieten op weinig verzet zal stuiten en dus zonder veel bezwaren op korte termijn kan worden uitgevoerd.

Gevraagd besluit

We verzoeken Gedeputeerde Staten te komen met een `voorstel om de besluitvorming omtrent verkeersplein Gieten los te koppelen van de besluitvorming omtrent de (gedeeltelijke)verdubbeling van de N34 en dit voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de Staten voor maart 2023.

De motie is helaas in meerderheid door Provinciale Staten verworpen.

Alleen SP en Partij voor de Dieren stemden (naast D66 als indiener) voor de motie.


Tegen de motie waren:
VVD, JA21, CDA, Sterk Lokaal Drenthe, ChristenUnie,STIP, PvdA, PVV en Groen Links.

Besluit

De motie is helaas in meerderheid door Provinciale Staten verworpen.

Alleen SP en Partij voor de Dieren stemden (naast D66 als indiener) voor de motie.


Tegen de motie waren:
VVD, JA21, CDA, Sterk Lokaal Drenthe, ChristenUnie,STIP, PvdA, PVV en Groen Links.