De toekomst van Groningen Airport Eelde (Rapport Nationale Rekenkamer)

De Noordelijke Rekenkamer heeft op verzoek van een aantal fracties uit de Staten van Groningen en Drenthe een onderzoek gedaan en ging daarin terug naar 2013. De uitkomsten van dit onderzoek zijn 13 april in aanwezigheid van onder andere de fractie van D66 Drenthe toegelicht aan de Staten. 

Afhandeling
aanbevelingen

Het college van Gedeputeerde Staten doet in het eindrapport van de rekenkamer een voorstel over de afhandeling van de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer (NRK). In het Statenstuk 2023-116 worden deze herhaald. De fractie van D66 Drenthe kan zich vinden in de wijze waarop GS voorstelt de uitkomsten van het onderzoek naar de toekomst mee te nemen.

Toekomst GAE

Het is nu 2023 en 2016 lijkt lang geleden. Wat D66 betreft zijn de door de NRK gesignaleerde punten meermaals besproken in de afgelopen jaren en hoeven we niet langer terug te kijken. Wij leveren graag een bijdrage aan de volgende commissievergadering op 28 juni waarin wij spreken over de plannen en toekomst van Groningen Airport Eelde.