Subsidie project “NICE MOVES

Statenstuk 2022-82

D66 is een groot voorstander van de circulaire economie, de samenwerking met onderwijs en meer bedrijven die impact willen creëren.
 
NICE (Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie) Moves sluit daarom aan bij het gedachtegoed van D66.

Duurzame circulaire economie

Enthousiast waren wij als fractie D66 over de presentatie op 26 oktober die door NICE werd gegeven over de stand van zaken tot nu toe en de plannen die zij hebben voor de komende jaren.
Dit is ook in het rapport te lezen dat bij dit statenstuk aangeleverd is. 

Duurzaamheid en duurzame oplossingen voor producten en bedrijven begint een vlucht te nemen. De duurzame circulaire economie begint echt van de grond te komen en een nieuwe manier van bedrijfsvoering en denken over het omgaan met grondstoffen te veranderen.
Bedrijven beginnen eigenlijk nu pas in te zien dat deze omslag echt nodig is en ook voor hen de investeringen waard zijn. 

Doorstart van NICE matters naar NICE moves

Fijn als de organisatie NICE opnieuw deze impuls zou kunnen geven, het netwerk dat zij inmiddels hebben opgebouwd kunnen uitbreiden en de kennis nog meer in kunnen zetten voor andere bedrijven. 

Een doorstart van NICE matters naar NICE moves kan de fractie van D66 alleen maar ondersteunen en sluit aan bij de zaken waar wij voor gaan in Drenthe, namelijk een duurzame en circulaire economie. 
D66 gaat daarom akkoord met de voorgestelde subsidie en daarmee samenhangende begrotingswijziging.

Wij wensen de organisatie van dit Noordelijke innovatielab een voorspoedige toekomst!