Samenleven in vrijheid en veiligheid

Veiligheid in de stad is voorwaarde voor vrijheid. Ongeacht achtergrond, levensbeschouwelijke overtuiging, seksuele voorkeur of leeftijd, moet iedereen zich veilig kunnen voelen in onze stad. We willen dat onze overheid naast mensen staat. Laagdrempelig contact tussen burgers, de politie en de gemeente staat centraal. Een sterke, moderne democratische rechtsstaat is daarbij onmisbaar. De kostbare instituties van de rechtsstaat beschermen ons tegen willekeur van macht, discriminatie en het recht van de sterkste. Het zorgt ervoor dat de overheid zich aan haar eigen regels moet houden en dat misdadigers hun straf niet kunnen ontlopen.

Een veilig gevoel op straat

Zonder veiligheid geen vrijheid. Een veilig gevoel wordt voor een groot deel bepaald door de situatie op straat en in de wijk. Slechte verlichting, rommel en ongewenst gedrag dragen bij aan een gevoel van onveiligheid. Sociale verbondenheid en controle bevorderen juist de veiligheid. Een goede mix van preventie en handhaving is noodzakelijk. D66 is voorstander van:

 • Meer politie. D66 ziet wijkagenten en bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) als de ogen en oren van de wijk. Voor D66 ligt het geweldsmonopolie bij de politie en gaan we BOA’s niet bewapenen met pepperspray of een wapenstok.
 • Jeugdagenten die veel op straat en op school zijn. Zij kunnen vroeg opmerken dat jongeren of kinderen in problematische situaties verkeren. Daarover praat de jeugdagent met hen en eventueel ook met de school en ouders. De jeugdagent werkt samen met jeugdhulpverleners om jongeren weer op het rechte pad te krijgen.
 • Straatintimidatie tegengaan. Het is onacceptabel dat veel inwoners wel eens te maken hebben met straatintimidatie. D66 wil dat Delft werkt aan veilige havens in uitgaansgelegenheden en meldingsdrempels verlaagt, bijvoorbeeld door het gebruik van een meldingsapp.
 • Bevordering van digitale communicatie tussen burgers in de wijk om onveilige situaties vroegtijdige te signaleren en op te lossen, maar wel via privacyvriendelijke communicatiemiddelen.
 • Terughoudendheid bij het inzetten van cameratoezicht. Het plaatsen van camera’s doen we alleen tijdelijk, doelgericht en proportioneel. Camera’s met gezichtsherkenningstechnologie passen vanwege het belang van onze privacy niet in onze stad.
 • Een nette openbare ruimte. Dit is belangrijk voor het veiligheidsgevoel. Bij overlast reageert de gemeente snel en geeft ze goede voorlichting over de verantwoordelijkheid van bewoners om de veiligheid in de buurt te vergroten. Met de BuitenBeter app kunnen Delftenaren met hun smartphone eenvoudig en snel problemen die ze buiten tegenkomen doorgeven.
 • Meer ondersteuning en hulp bij aangiftes van antihomoseksueel geweld. D66 geeft volop steun voor het initiatief “Roze in Blauw” van de politie.
 • Het doorbreken van taboes bij zedenmisdrijven en sekswerk, zodat slachtoffers zich vrij voelen en terecht kunnen bij de politie.
 • De jaarwisseling als feest voor iedereen in Delft, ook voor hulpverleners. D66 is voor een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Als het daarmee niet lukt om de veiligheid voor mensen en dieren tijdens de jaarwisseling te verbeteren zijn extra maatregelen nodig.

Pak ondermijnende criminaliteit aan

D66 staat pal voor een vrij en open Delft, waar ondermijnende criminaliteit geen plek heeft. Criminelen verdienen illegaal hun geld en de schimmige praktijken leveren overlast op. Ondermijnende criminaliteit is een groeiend probleem, daarom stelt D66 voor om:

 • Voorbij de nauwe focus criminelen op te sporen en aan te pakken. Ook is het belangrijk in te zetten op maatschappelijke weerbaarheid in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Zo wordt niet alleen op korte, maar ook op lange termijn criminelen de pas afgesneden.
 • De gemeente toegankelijk te maken met medewerkers die zich speciaal richten op meldingen van ondermijnende criminaliteit. Burgers kunnen hier terecht als zij hiervan vermoedens hebben in hun wijk. Zo versterken we de informatiepositie, die essentieel is om criminelen voor te zijn.
 • Samen te werken met wijkagenten, op die manier houden we zicht op ondermijning. Daarnaast ligt een belangrijke taak bij het onderwijs: het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaters en het volgen van jongeren die van het rechte pad af dreigen te raken.

Radicalisering gaan we samen tegen

Radicalisering en extremisme in diverse vormen zetten een vrije samenleving onder druk. Al is het slechts een kleine groep die radicaliseert, het kan de vrijheid van Delftse burgers op het spel zetten. Daarom wil D66:

 • Een krachtige gemeente die zicht heeft op (potentiële) radicalisering – en die vervolgens hard optreedt om onze samenleving te beschermen.
 • In gesprek met bewoners in wijken, maatschappelijke organisaties, scholen en wijkagenten. Een nauwe focus op strenger straffen en aanpakken van het individu werkt niet alleen: radicalisering gebeurt vaak in groepen. Zo willen we extremisme voorkomen, signaleren en aanpakken.

Een effectiever drugsbeleid

D66 wil de gezondheidsrisico’s van drugs minimaliseren, criminelen de pas afsnijden en de veiligheid van de samenleving voorop stellen. D66 wil af van de situatie dat de productie en toelevering van hennep aan coffeeshops illegaal is, terwijl de overheid de verkoop gedoogt. De teelt van wiet mag geen inkomstenbron zijn voor ondermijnende criminelen.

 • Daarom wil D66 dat de Delftse coffeeshops legaal kunnen inkopen, leveren en verkopen, waarbij de softdrugs op kwaliteit is getest. Mensen in een coffeeshop moeten weten wat ze roken. Dit heet een gesloten coffeeshopketen, dat is een realistisch coffeeshopbeleid. Voorlichting, preventie en testbeleid van drugs maakt hier onderdeel van uit.