Ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid

We blijven ons ondernemersklimaat aantrekkelijk maken. Zeker in deze onzekere tijden is dat extra belangrijk. Door ondernemers mogelijkheden te geven en vrij te laten, gebruikt de stad hun creativiteit optimaal. Zo zorgen we voor werkgelegenheid en de mogelijkheid dat iedereen kan bijdragen aan de samenleving.

Ruim baan voor een waardevol bedrijfsleven

Voor ons zijn ondernemende mensen een basis voor een open en levendige maatschappij. We zijn trots op de kleine ondernemers, van horeca en detailhandel, tot bedrijven op Schieoevers, grote (technologie)bedrijven en de nieuwe bedrijven die zich in Delft willen vestigen. Naast goede bedrijfsruimten zijn daarbij woningen en voorzieningen belangrijk. D66 wil dat de gemeente in gesprek blijft met ondernemers over hoe we elkaar kunnen helpen, aanvullen en versterken. We koesteren de huidige samenwerkingsverbanden, zoals BKS, KHN of SCMD.

Delft heeft op technologisch niveau veel te bieden: de combinatie van bedrijven, onderwijs, kennisinstellingen en onderzoekscentra maakt onze tech-positie sterk in de Randstad. Voor onze stad is de kenniseconomie er voor iedereen, alle Delftenaren moeten de vruchten kunnen plukken. De energietransitie biedt die kansen, voor banen op alle niveaus. Van het isoleren van gebouwen, tot het installeren van zonnepanelen en warmtepompen. D66 wil:

 • Meer bedrijven naar Delft halen. De gemeentelijke inzet op het hierheen halen van bedrijven richt zich op bedrijven die waarde toevoegen aan de samenleving en die verantwoord ondernemen. Bijvoorbeeld bedrijven in duurzame energie, biotechnologie en klimaatadaptatie.
 • Goed (techniek)onderwijs, op alle niveaus. Zo leiden we mensen op om klaar te staan voor de uitdagingen van de toekomst.
 • Ons onderwijs nog beter laten aansluiten op het bedrijfsleven. We verbeteren de arbeidskansen van iedere Delftenaar door samenwerking binnen- en tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en onze arbeidsmarkt te versterken.

Een plek om te werken

D66 wil in Delft banen op alle niveaus. Wij willen dat het aantal banen voor 2040 met 10.000 gegroeid is. Dat vraagt om een aantrekkelijk vestigingsklimaat met goede bedrijfsruimtes.

 • Om bedrijven te kunnen aantrekken is 100.000 m2 bedrijfsruimte nodig, bijvoorbeeld voor de (innovatieve) maakindustrie, maar ook voor installatiebedrijven.
 • D66 is voorstander van gemengde woon-werkgebieden.
 • D66 vindt dat gemeente en bedrijven nauw contact moeten houden bij nieuwe ontwikkelingen bij de Schieoevers. D66 heeft als uitgangspunt om bestaande bedrijven op Schieoevers niet in hun bestaande mogelijkheden te beknotten.
 • D66 ziet graag dat bedrijven zich in Delft blijven vestigen. Als groeiende bedrijven echter geen passende huisvesting binnen de gemeentegrenzen kunnen vinden, heeft het de voorkeur bedrijven via MRDH en andere regionale samenwerkingsverbanden te helpen binnen de regio iets te vinden. Zo blijft de werkgelegenheid behouden in onze regio.
 • D66 vindt dat de TU Campus-zuid meer potentie heeft. D66 wil dat de gemeente de TU stimuleert de Campus-zuid toegankelijk te maken voor bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie.
 • D66 zet in op goede en gastvrije dienstverlening en voorzieningen voor expats die naar Delft komen om hier te werken. Internationaal onderwijs draagt bij aan een goed vestigingsklimaat.
 • D66 wil dat bedrijfslocaties goed bereikbaar zijn. We stimuleren het gebruik van openbaar vervoer, al dan niet gecombineerd met fietsen. We zijn voorstander van de werkgeversaanpak, waarbij werkgevers hun werknemers stimuleren vaker voor duurzame vormen van mobiliteit te kiezen.
 • Voor bedrijven die afhankelijk zijn van wegvervoer blijft Delft bereikbaar. Verduurzamen is ook hier van belang. Slimme verkeerslichten en connected transport zijn de toekomst.