Vincent van Roon

Beeld: Vincent van Roon

“De plek waar je woont of je wieg heeft gestaan, mag nooit bepalen wat je van het leven kunt maken. Dat is volstrekt onaanvaardbaar, want elk kind moet zijn talenten kunnen ontplooien.”

  • 27 jaar
  • Delft

Vincent woont in Tanthof en is recent afgestudeerd als watermanager aan de TU. Sinds 2018 werkt hij in de gemeenteraad aan kansengelijkheid voor Delftenaren op de onderwerpen werk & inkomen, armoede, schulden, zorg, integratie en emancipatie. Daarnaast is Vincent vice-voorzitter van de Raadscommissie Ruimte & Verkeer en lid van het Presidium van de Gemeenteraad.

De rode draad in Vincents werk is het wegnemen van barrières die mensen ervan weerhouden de persoon te worden die ze willen zijn. Schulden die jongeren van een goede start beroven en taalachterstanden bij kinderen die hen hun schoolcarrière lang achtervolgen. Maar ook gezondheidsproblemen door stress, eenzaamheid of gebrek aan toegankelijke sportfaciliteiten. D66 is dé partij die mensen over obstakels heen wil helpen waar nodig en hen vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen wil behandelen.