Thomas Peutz

Thomas Peutz - Beeld: Alyssa van Heyst Fotografie

Ik vind het belangrijk om mensen te betrekken bij de aanpak van de uitdagingen waar wij ons mee geconfronteerd weten

  • 58 jaar
  • Alkmaar
  • Delft
  • Hij/hem

Omdat ik het belangrijk vind dat mensen meedenken over hoe wij de samenleving inrichten en ons bestaan vormgeven heb ik me sinds ruim twintig jaar bij tijd en wijlen voor een periode ingezet voor de partij en mensen gestimuleerd om zich daarbij aan te sluiten. Vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij het progressieve gedachtengoed van D66, heb Ik heb ik vanuit werkgroepen, commissies en besturen meegedacht en me ingezet om de partij te ondersteunen in het realiseren van een sociaal-liberale agenda waarmee we in staat moeten zijn om een rechtvaardige samenleving te realiseren waarin mensen de ruimte en kansen krijgen om zich te ontplooien en waarin openheid, kwaliteit van leven, duurzaamheid en vernieuwing belangrijke thema’s zijn.
Ik vind het belangrijk om mensen te betrekken bij de aanpak van de uitdagingen waar wij ons mee geconfronteerd weten en hen mee te nemen in de belangrijke transities die we hebben ingezet op het gebied van energie en mobiliteit, als ook in het verduurzamen van de industrie en woningbouwproductie. Als voorzitter van het bestuur van de de afdeling Delft zie ik het als mijn taak om mensen bij de partij te betrekken die een bijdrage kunnen leveren aan de stad, alsook om expertise van de Delftse kennisinstellingen te mobiliseren en ervoor te zorgen dat Delftenaren vanuit hun inzichten meedenken met onze landelijke politici waar het gaat over belangrijke thema’s op het gebied van klimaatmitigatie en adaptatie.