Algemene Afdelingsvergadering

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Algemene Afdelingsvergadering

Graag nodigen we je uit voor de AAV. Deze zal worden gehouden op dinsdag 28 november van 20:00u – 22:00u in Wijkcentrum Wippolder (Prof. Krausstraat 50, Delft). De agenda ziet er als volgt uit:

– Opening
– Mededelingen
– Vaststellen agenda
– Vaststellen notulen AAV 21 juni 2023 (Bijlage A)
– Terugkoppeling vanuit de fractie
– Presentatie werkplan 2024
– Presentatie en vaststellen begroting D66 Delft 2024 (Bijlage B)
– Wvttk
– Sluiting

Na afloop van de AAV maken we tijd om samen met Felix Klos, de landelijke campagneleider van D66, terug te kijken op de verkiezingen.
We kijken er naar uit je te ontmoeten op 28 november! Aanmelden is niet nodig.