Vrij door een betaalbaar huis

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Beeld: iStock

Minister Kajsa Ollongren trok vorig jaar twee miljard euro uit om de crisis op de woningmarkt aan te pakken. Flink bouwen, is het devies.

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Van Amsterdam tot Zwolle. Van Groningen tot Utrecht. In de vorige crisis stopten we met bouwen. Die fout maken we niet nog een keer. In de steden gaan we de hoogte in.

We bouwen duizenden betaalbare woningen in nieuwe wijken. Met goed openbaar vervoer en fietspaden. We bouwen meer middenhuurwoningen voor verplegers, leraren en agenten die ‘te veel’ verdienen voor een sociale huurwoning. En huisjesmelkers die torenhoge huren vragen, pakken we aan.

Zo helpen we iedereen om vrij te wonen waar je wilt.  

D66 kiest voor balans tussen behoud van keuzevrijheid binnen de grenzen van welzijn en welvaart en tussen economie en leefomgeving. Daarbij is voor D66 de kwaliteit van leefomgeving een belangrijke drijfveer. D66 kiest voor verduurzaming en verbetering van de omgevings kwaliteit ( water, lucht, milieu en klimaat). Ook in relatie tot gezondheid en sociale samenhang.

D66 vindt dat de gemeente een belangrijke taak heeft richting al haar inwoners. D66 wil dat onze gemeente toegankelijk is ruimte bied t voor eigen initiatief en het gevoel van Mienskip stimuleert.

De wereld verandert en daar ziet D66 kansen. Kansen voor mensen om hun eigen energie op te wekken, of op slimme wijze de energierekening te verlagen, kansen voor schone steden en dorpen waar het gezond en prettig wonen is en kansen voor innovatieve bedrijven die hun concurrentiepositie versterken door tegen lage kosten te produceren. D66 profileert zich bovenal met (sociale) duurzaamheid circulaire & economie.

Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kans en gelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. D66 wil dat iedereen dezelfde kansen krijgt ongeacht zijn afkomt. D66 maakt zich hard voor het beste onderwijs met eerlijke kansen voor iedereen. We zien steeds vaker dat openbaar onderwijs uit de dorpen verdwijnt D66 vindt het belangrijk dat er keuzevrijheid is en daar is openbaar onderwijs een belangrijk onderdeel van.

Toerisme is een van de belangrijkste pijlers voor onze gemeente. Het is van belang dat wij deze sector goed faciliteren. Wij willen een optimale gastvrije gemeente zijn.

Een gezonde economie is de basis voor onze werkgelegenheid en welvaart. De gemeente heeft daarin een regisserende en stimulerende rol. Zij moet door gunstige randvoorwaarden een aantrekkelijk ondernemersklimaat scheppen en een goede dienstverlening voor ondernemers bieden. D66 wil zich inzetten voor ondernemers en zich flexibel opstellen waar nodig.

D66 kiest voor balans tussen behoud van keuzevrijheid binnen de grenzen van welzijn en welvaart en tussen economie en leefomgeving. Daarbij is voor D66 de kwaliteit van leefomgeving een belangrijke drijfveer. D66 kiest voor verduurzaming en verbetering van de omgevings kwaliteit ( water, lucht, milieu en klimaat). Ook in relatie tot gezondheid en sociale samenhang.

D66 vindt dat de gemeente een belangrijke taak heeft richting al haar inwoners. D66 wil dat onze gemeente toegankelijk is ruimte bied t voor eigen initiatief en het gevoel van Mienskip stimuleert.

De wereld verandert en daar ziet D66 kansen. Kansen voor mensen om hun eigen energie op te wekken, of op slimme wijze de energierekening te verlagen, kansen voor schone steden en dorpen waar het gezond en prettig wonen is en kansen voor innovatieve bedrijven die hun concurrentiepositie versterken door tegen lage kosten te produceren. D66 profileert zich bovenal met (sociale) duurzaamheid circulaire & economie.

Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kans en gelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. D66 wil dat iedereen dezelfde kansen krijgt ongeacht zijn afkomt. D66 maakt zich hard voor het beste onderwijs met eerlijke kansen voor iedereen. We zien steeds vaker dat openbaar onderwijs uit de dorpen verdwijnt D66 vindt het belangrijk dat er keuzevrijheid is en daar is openbaar onderwijs een belangrijk onderdeel van.

Toerisme is een van de belangrijkste pijlers voor onze gemeente. Het is van belang dat wij deze sector goed faciliteren. Wij willen een optimale gastvrije gemeente zijn.

Een gezonde economie is de basis voor onze werkgelegenheid en welvaart. De gemeente heeft daarin een regisserende en stimulerende rol. Zij moet door gunstige randvoorwaarden een aantrekkelijk ondernemersklimaat scheppen en een goede dienstverlening voor ondernemers bieden. D66 wil zich inzetten voor ondernemers en zich flexibel opstellen waar nodig.

D66 wil vooruit, ook als het gaat om de inrichting van ons land. Een nieuw evenwicht bij het inrichten van de omgeving met ruimte voor groei, zorg voor groen en een hoogwaardig openbaar vervoer. Het voorziening en niveau is een belangrijke factor in onze ambitie om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente te vergroten

Het coronavirus raakt ons allemaal, duizenden mensen zijn ziek geworden of overleden. Het gedeeltelijk stilleggen van delen van onze samenleving heeft sinds de uitbraak van het virus forse economische, maatschappelijke en sociale gevolgen gehad. Jongeren zijn getroffen door isolatie en het wegvallen van onderwijs Bedrijven moesten de deuren sluiten en verloren hun omzet. Mensen verloren hun baan of zijn nog steeds ziek door de gevolgen van het coronavirus. Het gevoel van Mienskip is juist nu ext

Er moet NU wat gebeuren om de woningkrapte op te lossen. D66 kijkt met lef naar kansen

D66 wil vooruit, ook als het gaat om de inrichting van ons land. Een nieuw evenwicht bij het inrichten van de omgeving met ruimte voor groei, zorg voor groen en een hoogwaardig openbaar vervoer. Het voorziening en niveau is een belangrijke factor in onze ambitie om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente te vergroten

Het coronavirus raakt ons allemaal, duizenden mensen zijn ziek geworden of overleden. Het gedeeltelijk stilleggen van delen van onze samenleving heeft sinds de uitbraak van het virus forse economische, maatschappelijke en sociale gevolgen gehad. Jongeren zijn getroffen door isolatie en het wegvallen van onderwijs Bedrijven moesten de deuren sluiten en verloren hun omzet. Mensen verloren hun baan of zijn nog steeds ziek door de gevolgen van het coronavirus. Het gevoel van Mienskip is juist nu ext

Er moet NU wat gebeuren om de woningkrapte op te lossen. D66 kijkt met lef naar kansen

Toont 9 van 9


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.