Toerisme

Toerisme is een van de belangrijkste pijlers voor onze gemeente. Het is van belang dat wij deze sector goed faciliteren. Wij willen een optimale gastvrije gemeente zijn.

Bescherming landschap en natuur.

D66 wil het landschap en de natuur beschermen, zodat
toeristen en inwoners hier ook in de toekomst van blijven genieten.

Toeristenbelasting voor de branche

D66 wil dat belasting geld terugvloeit naar de sector.

Geen bruggeld meer

D66 wil geen bruggeld meer. D66 ziet toeristenbelasting en bruggeld als een dubbele heffing en wil daarom het bruggeld afschaffen.

Nannewiid

Het Nannewiid heeft een belangrijke landschappelijke waarde. D66 wil een begaanbaar Nannewiid met inachtneming van landschap- en natuurbehoud.