Ondernemen

Een gezonde economie is de basis voor onze werkgelegenheid en welvaart. De gemeente heeft daarin een regisserende en stimulerende rol. Zij moet door gunstige randvoorwaarden een aantrekkelijk ondernemersklimaat scheppen en een goede dienstverlening voor ondernemers bieden. D66 wil zich inzetten voor ondernemers en zich flexibel opstellen waar nodig.

Levendige winkelstraten en dorpskernen

D66 wil levendige winkelstraten en dorpskernen

Goede bereikbaarheid winkelgebieden

D66 wil dat w inkelgebieden goed bereikbaar zijn met
goede parkeergelegenheid voor auto’s en fietsers

Blauwe zones

D66 wil dat de blauwe zones gehandhaafd blijven.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

D66 wil maatschappelijk verantwoord ondernemen
stimuleren.

Ruimhartig coronabeleid

D66 wil ruimhartig beleid omtrent corona

Innovatie

D66 wil overbodige regelgeving wegnemen die innovatie tegenhouden

Duurzame Ontwikkelings-doelstellingen

D66 wil bedrijven die zich inzetten voor de Duurzame
Ontwikkelingsdoelste llingen Sustainable Development Goals helpen om zich te profileren