Rol gemeente

D66 vindt dat de gemeente een belangrijke taak heeft richting al haar inwoners. D66 wil dat onze gemeente toegankelijk is ruimte bied t voor eigen initiatief en het gevoel van Mienskip stimuleert.

Digitalisering

Ook bij de lokale overheid is er sprake van steeds meer digitalisering. Voor D66 is het belangrijk dat deze digitalisering een doel dient ten aanzien van de burger en nooit de kloof tussen burger en overheid mag vergroten. D66 wil dat het uitgangspunt van de gemeentelijke
dienstverlening is digitaal waar het kan, fysiek voor wie dat wil.

Inwonersinitiatieven

Onze gemeente biedt steeds meer ruimte aan inwonersinitiatieven. Zoals de Aanjagers van de Tsjûkemar het Nannewiid, Brûsplak en de Woonhof in Lemmer. D66 ziet dat dit vaak nog langdurige en moeizame trajecten zijn D66 wil dat de gemeente klaargestoomd wordt om dit soort initiatieven te faciliteren en stimuleren.

Jongeren

Jongeren zijn een belangrijke partner voor D66 bij nieuwe ontwikkelingen. D66 wil jongeren actief betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van onder andere onderwijsbeleid, jeugdbeleid en jeugdzorg.

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn onmisbaar. D66 wil dat mantelzorgen steun en erkenning krijgen.

Betrokkenheid ondersteuningsplan

D66 wil dat inwoners die gebruik maken van maatschappelijke ondersteuning, zoveel mogelijk zelf betrokken zijn bij hun eigen
ondersteuningsplan.

Wachtlijsten jeugdzorg

De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn onacceptabel D66 wil dat mensen snel geholpen w orden bij hun hulpvraag.

Gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl en het voorkomen van vermijdbare zorgbehoefte zijn belangrijke uitgangspunten voor D66 Goede voorlichting draagt bij aan het maken van verantwoorde keuzes. D66 wil dat professionele organisaties hierin hun werk goed kunnen doen.

Schuldhulp

D66 vindt het belangrijk om naar de samenhang tussen werkloosheid, schulden, gezondheid en gezinssituatie te kijken. D66 wil dat de inzet van mensen en geld erop gericht is om de maatregelen te nemen met de grootste positieve impact op de situatie.