Speerpunten woningbouw

Er moet NU wat gebeuren om de woningkrapte op te lossen. D66 kijkt met lef naar kansen

Woningen bouwen

D66 wil nieuwe en betaalbare woningen bouwen voor starters en ouderen met meer groen

Wonen met lef

D66 wil ruimte creëren voor tiny houses, tijdelijke woningen, hergebruik van leegstaande panden en levensloopbestendig bouwen.

Bouwen in kleine kernen.

D66 wil n iet alleen in de grote kernen bouwen Er moet ook ruimte
komen voor het uitbreiden van de kleine kernen met behoud van het dorpse karakter landschap en natuur.

Energiezuinig bouwen

D66 wil dat n ieuwe woningen energiezuinig gebouwd worden.

Een wethouder wonen

D66 wil e en wethouder wonen om de problemen en uitdagingen op de
woningmarkt het hoofd te bieden.