Voor een veilig en gezond Bunnik — Voetgangers en fietsers op 1

D66 wil dat mensen vaker kiezen voor de fiets of het openbaar vervoer. De vanzelfsprekendheid om met de auto te reizen willen we doorbreken, door het openbaar vervoer te verbeteren en goede fiets- en looproutes aan te leggen.

D66 wil bij het ontwerpen van straten en wijken een prioritering in verkeersdeelnemers aanbrengen: eerst voetgangers (en rollatorgebruikers), dan fietsers (en scootmobiels), dan openbaar vervoer en dan pas auto’s. Dat leidt tot aantrekkelijke loop- en fietsroutes, en zo stimuleren we bewoners en bezoekers om te lopen, fietsen of te reizen met het openbaar vervoer. Fietsen en lopen is gezond, maar levert ook een gezonde lucht op.

D66 werkt aan jouw toekomst in Bunnik, Odijk en Werkhoven. Met meer betaalbare woningen, groene en duurzame dorpen, en verbinding tussen jou en de politiek.