Verbeteren van de verkeersveiligheid

D66 wil dat bewoners van onze gemeenten zich veilig voelen in het verkeer in de gemeente. Daarom gaan we bij het bouwen van nieuwe wijken uit van de fietsers en voetgangers. Omdat zij het meest kwetsbaar zijn in het verkeer staat hun veiligheid voorop. Als mensen fietsen en lopen is dat daarnaast goed voor ons milieu en gezondheid. Auto’s weren we uit woonstraten.

Fietsers

  • D66 wil de fietsroutes tussen Bunnik, Houten, Odijk en Werkhoven veiliger maken. Daardoor worden de fietsroutes aantrekkelijker, en verleiden we mensen om de fiets te pakken.
  • D66 is voorstander van de aanleg van een veilige doorfietsroute van Veenendaal naar Utrecht Science Park. Een route via de Provincialeweg en het Eikenpad moet wat D66 betreft in goed overleg met de omwonenden worden ingepast.

Autoverkeer

  • D66 wil inzetten op een veilige woonomgeving. In nieuwe wijken bouwen we voor de voetganger en fietser, daarna pas voor de auto.