Sporten is gezond

Sporten is gezond voor je lichaam. Sport biedt kansen voor ontmoeting en samen dingen doen.

Ondersteunen van het verenigingsleven

D66 wil ruimte voor sport en cultuur in onze gemeente en de sport- en cultuurverenigingen waar mogelijk ondersteunen met huisvesting met betaalbare huurtarieven en ondersteuning bij het professionaliseren van de verenigingen. Sport bedrijven of culturele activiteiten in verenigingsverband zorgt namelijk ook voor verbinding en ontmoeting tussen allerlei mensen.

Corona

Corona heeft veel invloed gehad op sport en cultuur. Hoewel het ergste achter de rug lijkt, blijven we als gemeente scherp in de gaten houden wat de coronacrisis voor gevolgen heeft (gehad) voor onze sportverenigingen en culturele instellingen. Zodat waar nodig en passend, ondersteuning kan worden geboden. De buurtsportcoaches van Bunnik Beweegt doen fantastisch werk, wat nu harder nodig is dan ooit.