Een sterke gemeenteraad = Een sterk Bunnik

De gemeenteraad moet de burgemeester en de wethouders goed kunnen controleren. Daarvoor zijn een goede ondersteuning van gemeenteraadsleden, een degelijke griffie en een rekenkamer heel belangrijk. D66 wil de ondersteuning van gemeenteraadsleden, griffie en rekenkamer versterken.

De werkdruk op raadsleden is te groot. Daardoor kiezen mensen er soms voor om niet politiek actief te worden, en kunnen raadsleden hun werk minder goed doen. Maatregelen om de werkdruk te verlagen zijn:

  • Uitbreiding van de griffie om raadsleden een betere ondersteuning te kunnen bieden;
  • Meer ondersteuning organiseren door middel van extra fractieassistenten.
  • Bij het overdragen van taken van de gemeente naar een (regionaal) samenwerkingsverband is het voor D66 essentieel dat de gemeenteraad in staat blijft om haar controlerende taak uit te oefenen. De gemeenteraad moet hier scherp op zijn. Voorbeelden van samenwerking waar de regie sterker kan, zijn de U16, GGD en de Veiligheidsregio.