Verbinding tussen politiek en bewoners

D66 vindt het belangrijk dat de gemeente bewoners serieus neemt, en bewoners betrokken zijn bij het maken van keuzes. Dat maakt het beleid van de gemeente beter, en vergroot de betrokkenheid van bewoners bij de grote keuzes die de komende tijd moet worden gemaakt.

Uitgangspunten van D66

De invloed van bewoners verschilt per project of thema, en is maatwerk. Daarom willen we dat de gemeente maatwerk levert voor iedere situatie, waarbij de gemeente verschillende vormen van participatie uitprobeert om te onderzoeken wat werkt. Wel hanteert D66 de volgende uitgangspunten:

  • De gemeentelijke organisatie en de gemeenteraad moeten bereikbaar en toegankelijk zijn voor bewoners en andere belanghebbenden. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de belangen van bewoners en andere belanghebbenden serieus te nemen.
  • De gemeente geeft altijd vooraf heldere kaders: waar kan je als bewoner of belanghebbende invloed op uitoefenen, en wat staat al vast?
  • Er ligt een wederzijdse verantwoordelijkheid bij de gemeente én bewoners en andere belanghebbenden om op een opbouwende en constructieve manier samen te werken en invloed uit te oefenen. Zo worden plannen beter.

D66 werkt aan jouw toekomst in Bunnik, Odijk en Werkhoven. Met meer betaalbare woningen, groene en duurzame dorpen, en verbinding tussen jou en de politiek.