Portefeuille-verdeling fractie

Hieronder vind je de voorlopige taakverdeling tussen de raadsleden en fractie-assistenten van de D66-fractie in de gemeente Bunnik. De fractie bestaat uit 3 raadsleden en 1 fractie-assistent.

Winny Toersen – Raadslid

 • Bestuur en financiën
 • Jeugd, welzijn en sport
 • Cultuur
 • Onderwijs
 • Zorg en jeugdhulp
 • Maatschappelijke ondersteuning

Ralph Hallo – Raadslid

 • Energietransitie
 • Economie
 • Groen
 • Openbare ruimte
 • Project Kersenweide

Klaas Maijer – Raadslid

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Mobiliteit
 • Duurzaamheid
 • Project Stationsbuurt

Ammar Younes – Fractie-assistent

 • Wonen
 • Onderwijs
 • Openbare orde en veiligheid