Portefeuille-verdeling fractie

Hieronder vind je de voorlopige taakverdeling tussen de raadsleden en fractie-assistenten van de D66-fractie in de gemeente Bunnik. De fractie bestaat uit 3 raadsleden en 2 fractie-assistenten.

Onno James – Raadslid

 • Fractievoorzitter
 • Bestuur en financiën
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Wonen
 • Openbare orde en veiligheid

Winny Toersen – Raadslid

 • Mobiliteit
 • Cultuur
 • Jeugd
 • Welzijn
 • Sport
 • Onderwijs

Ralph Hallo – Raadslid

 • Energietransitie
 • Duurzaamheid
 • Economie
 • Groen
 • Openbare ruimte

Reinier Hoff – Fractie-assistent

 • Zorg en jeugdhulp
 • Maatschappelijke ondersteuning

Klaas Maijer – Fractie-assistent

 • Bewonersparticipatie