Zuinig zijn op het unieke Kromme Rijngebied – Omgevingsvisie

Landschappelijk gezien wonen wij in een uniek gebied met grote diversiteit. De gemeenten Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede ontwikkelen gezamenlijk een Omgevingsvisie. Eén integraal plan voor het buitengebied in de driehoek Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede.

Beeld: D66

Omgevingsvisie

De Liberalen uit Bunnik en de afdelingen D66 Houten en D66 Wijk bij Duurstede bogen zich daarom op 8 januari over de toekomst van dit Kromme Rijngebied. Hoe kijken de Liberalen en D66 tegen de Omgevingsvisie aan?

Open planproces

De Liberalen en D66 zijn allereerst blij dat het plan “niet van boven af” door de colleges en raden wordt opgelegd. In 2015 zijn er eerst met open gesprekken tussen allerlei betrokkenen en geïnteresseerden vraagstukken opgehaald. Daarna zijn diverse ideeën en keuzemogelijkheden voorgelegd via een openbare internetdiscussie. Hein Hoitink (fractievoorzitter liberalen Bunnik) hierover: “Het is goed dat je eerst met inwoners, bedrijven, recreanten en andere belanghebbenden praat over het Kromme Rijngebied. Precies wat wij willen. Maar we willen dan wel, dat er serieus met de inbreng van iedereen wordt omgesprongen. Anders heeft ‘beginspraak’ weinig zin. Onze fracties zullen hier bij de behandeling van de Omgevingsvisie in de gemeenteraden later dit jaar extra op letten.”

Behoud door ontwikkeling en slimme deregulering

De Liberalen en D66 willen zuinig zijn op het gebied. Rijk van Geijtenbeek (woordvoerder buitengebied D66 Wijk bij Duurstede) zegt hierover: “Er zijn enorm veel initiatieven. Tegelijkertijd zijn er enorm veel regels. Natuurlijk moet je zuinig zijn op landschappelijke waarden, maar je moet voorkomen dat het buitengebied “op slot” gaat omdat er niets meer mag of kan. We willen een vitaal platteland. Ruimte geven voor innovatie en duurzame productie, waarbij grondgebonden veeteelt mogelijk blijft. De liberalen en D66 vinden elkaar op het uitgangspunt “behoud door ontwikkeling”. Op een verstandige wijze ontwikkelen van de Kromme Rijnstreek en het stimuleren van een vitaal platteland.

Beter benutten van mogelijkheden

De Kromme Rijnstreek biedt grote recreatieve mogelijkheden. Maar worden die wel optimaal benut? Klaas Maijer (raadslid Liberalen Bunnik) hierover “Dat valt soms tegen. Dit prachtige gebied kan veel beter en veiliger worden ontsloten voor de fiets. Wij gaan hier de aandacht op vestigen”. Raadslid Eldert Luling (D66 Houten) voegt hier aan toe “schaalvergroting in de landbouw stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Wel zo handig om in ons gebied de regels op elkaar af te stemmen. Eén gebied, één regelgeving. Het zou bijvoorbeeld raar zijn als de ene agrariër wel de mogelijkheid krijgt om zijn loodsen uit te rusten met zonnepanelen en de ander niet. Dan laat je mogelijkheden liggen”.