Wethouder Ali Dekker kondigt vertrek aan

Ali Dekker in blauw jasje in de hal van het gemeentehuis.

Ali Dekker - Beeld: Gemeente Bunnik

Ali Dekker heeft deze week aan de Gemeenteraad en aan de gemeentelijke organisatie laten weten dat ze deze zomer stopt als wethouder van D66 in Bunnik.

Ali Dekker

“Ruim een jaar geleden ben ik met verve weer het wethouderschap aangegaan, maar wel onder voorbehoud dat het moet kunnen. Het laatste half jaar ben ik tot de slotsom gekomen dat het niet meer kan. De zorg voor mijn naasten laat zich niet meer combineren met een drukke baan als wethouder. Ik moet beschikbaar zijn voor mijn man, wiens beperkingen sluipenderwijs toenemen, voor mijn moeder die op haar 93ste toch niet onverwoestbaar blijkt en ik wil beschikbaar zijn voor ons kleinkind. Dat gaat simpelweg niet als mijn dagen door een strakke agenda worden geregeerd. Ik heb daarom na lang beraad besloten het wethouderschap met het zomerreces neer te leggen.

Er is nooit een goed moment om tussentijds op te stappen, hooguit minder slechte momenten. Met het afronden van de belangrijkste onderdelen van het Masterplan van de Kersenweide waar we 1200 woningen gaan realiseren, het vaststellen van het Strategisch huisvestingsplan, het minimabeleid en de plannen voor werk en inkomen, worden er in elk geval een aantal mijlpalen bereikt en is het dus een wat minder slecht moment.”

Als bestuur kunnen we alleen maar respect hebben voor de keuze die Ali maakt. We hadden uiteraard gehoopt dat ze veel langer onze wethouder zou zijn, maar begrijpen volledig dat zij deze keuze maakt. Wij zijn Ali Dekker enorm dankbaar voor de inzet die ze al die jaren heeft gepleegd, en willen na de zomer graag samen met de leden afscheid van haar nemen. We zullen nog laten weten wanneer en waar we dat gaan doen. We wensen haar in ieder geval veel geluk toe en veel liefde en sterkte bij de zorg voor haar familie.

Nieuwe wethouder

Afgelopen periode heeft de fractie zich beraden over hoe ze willen omgaan met de ontstane vacature. Zij stellen voor om de huidige fractievoorzitter Onno James voor te dragen als nieuwe wethouder van D66. Het bestuur kan dit voorstel alleen maar steunen. We hebben Onno afgelopen jaar leren kennen als sterke en verbindende fractievoorzitter, die een goede positie heeft opgebouwd binnen de partij, binnen de Raad en in de samenleving. Wij hebben er, net als de fractie, het volste vertrouwen in dat hij de grote schoenen die Ali achter laat, als beste kan vullen.

Raadsfractie

Klaas Maijer zal daarna opnieuw als raadslid worden geïnstalleerd, waarna de fractie weer compleet is. Die fractie heeft Winny Toersen gevraagd om als fractievoorzitter het stokje van Onno over te nemen. Hen beiden wensen wij ook veel succes.

Namens het bestuur van D66 Kromme Rijn,

Ronald Gorter, voorzitter
Niels Hoefnagels, bestuurslid