Volgende stap voor nieuwe wijk Odijk-West – 200 woningen extra in de plannen

Op 15 april besloot de raad van Bunnik positief over het programma van eisen voor onze nieuwbouwwijk Odijk-West. Vanwege een grote hoeveelheid moties en amendementen was ’s middags in een extra vergadering van de agendacommissie met 3 tegen 1 besloten de vergadering iets te vervroegen. Anders dan het CDA, wilden De Liberalen de raadsvergadering niet voor een tweede keer uitstellen. P21 en Bunniks Belang kozen ook voor vervroegde aanvang. Daarop besloot de CDA fractie weg te blijven bij deze raadsvergadering.

Beeld: D66

200 extra woningen toegevoegd dankzij D66

Het ingediende amendement van de Liberalen om 200 vrije sector woningen extra te bouwen werd direct al gesteund door Bunniks Belang. Woningen zijn hard nodig en als we de vele ambities om de wijk nog mooier te maken willen realiseren, is er meer financiële ruimte nodig. Deze 200 woningen extra zorgen voor die financiële ruimte. Nadat De Liberalen akkoord gingen met een opdeling in “100 midden-koop” + “100 vrije sector” werd het amendement raadsbreed aangenomen. Wethouders Dekker en Rensen raadden dit formeel af omdat het niet conform de Woonvisie is. Tegelijkertijd is iedereen blij met het nieuwe aantal van 1200 woningen.

Aanpassing van de plannen

Verder werden alle andere moties en amendementen ter aanscherping van het programma van eisen uiteindelijk door de gehele gemeenteraad aangenomen. Het gaat dan om:

  • een directe fietsverbinding naar station Bunnik,
  • een verlaging van de parkeernorm met 10%,
  • steun vragen bij de provincie voor de omlegging van de N229 en in de tussentijd twee mooie fietstunnels of een brug voor de verbinding met het centrum van Odijk,
  • meer huurwoningen in het middensegment,
  • duurzame bouw, inclusief houtbouw
  • kunst in de wijk,
  • onderzoek naar een overstap locatie, gemeenschappelijke voorzieningen zoals een ‘knarrenhofje’ of
  • openstaan voor initiatiefnemers die een verpleegtehuis willen starten

Al met al is er nu een mooi programma van eisen voor een mooie (iets grotere) nieuwe wijk.