Groen licht voor opvanglocatie

In de raadsvergadering van 8 februari 2024 is door de gehele raad toestemming verleend aan het college voor de realisatie van een opvanglocatie voor vluchtelingen in panden aan de Regulierenlaan 22 en 4. En is een bedrag van €100.000, uit de middelen van het COA, voor de voorbereidingskosten ter beschikking gesteld.

Opvanglocatie

In de voorbereiding op dit besluit zijn door de raad goede gesprekken gevoerd, informatie gedeeld en kritische vragen gesteld. De gestelde vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Het door VVD en CDA ingediende amendement werd door de hele raad onderschreven. Het amendement is ingediend om duidelijkheid te verschaffen over de aantallen vluchtelingen, namelijk 90 vluchtelingen en 40 Oekraïners.

Ook de motie van CDA met VVD om terug te komen bij de raad bij wijzigende aantallen is aangenomen. Het is dubbelop, maar voor de wethouder uitvoerbaar. Om de eensgezindheid van de raad in de kwestie van de opvanglocatie te onderstrepen hebben we als D66 ook met de motie ingestemd.

Door unaniem achter dit plan te staan geeft Bunnik een positief signaal af dat we vluchtelingenopvang kunnen bieden aan nieuwkomers en dit door inwoners, ondernemers en vrijwilligers gesteund wordt.

Hollendewagenweg 8a

Vijf wooneenheden aan de Hollendewagenweg 8a te Werkhoven
De gehele raad heeft haar medewerking verleend aan het initiatief tot vijf wooneenheden aan de Hollendewagenweg 8a te Werkhoven. Dit betekent beëindiging van de agrarische activiteiten en de omzetting van de bedrijfswoning naar een burgerwoning en de bouw van 4 vrijstaande woningen op het terrein in Werkhoven, waar een aantal jaar geleden een reeks branden heeft plaatsgevonden. Om dit te realiseren is maatwerk binnen de Ruimte voor ruimteregeling aangeduid. Tot het voorbereiden en doorlopen van een ruimtelijke procedure ten behoeve van deze ontwikkeling is ingestemd. Een motie van Fractie Visser die het college oproept om goed geborgde afspraken te maken  over het onderhoud van het groen voor dit project en andere projecten zoals deze, is door alle fracties (na een schorsing voor wat tekstuele aanpassingen) aangenomen. Hiermee is tevens voldaan aan de geldende opzegtermijn.

Hamerpunten

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)
De aanpassing ziet toe op de nieuwe verdeling van de bevoegdheden tussen het algemeen en dagelijks bestuur.
Gewijzigde instructie voor de griffier