Snelle fietsroute naar Utrecht Science Park

Onze gemeente wil graag voorzien in een goede fietsverbinding met Utrecht Science Park (USP). De provincie Utrecht wil dit financieren en maakt daarmee dit doel voor ons ook bereikbaar. In een raadsinformatienota zijn door het college een aantal opties aangegeven voor de fietsverbinding tussen station Bunnik en USP (Utrecht Science Park). De fietsroute zal dan vanaf de Van Zijldreef via het Eikenpad naar het Vagantenpad gaan.

Beeld: Gemeente Bunnik

Inspraak van bewoners

De Liberalen hebben aandacht gevraagd voor deze raadsinformatienota van het college, om een fietspad aan te leggen door het Eikenpad, omdat dit leeft onder de bewoners van Bunnik. De raad heeft daarop een Open Huis gehouden op 3 December 2020, waar bewoners konden inspreken. Dertien mensen deelden hun zienswijze, standpunten en argumenten, mede namens andere inwoners. Ook naar de petitie tegen het fietspad via het Eikenpad is verwezen.

Fractie

Wij zijn als coalitiepartij blij met de financiën die ons beschikbaar gesteld worden voor een goede fietsverbinding. We hebben nog vragen bij hoe deze verbinding er dan straks uit moet gaan zien. Een concreet eind oordeel volgt van onze kant als er een definitief raadsvoorstel ligt.

Vervolgstappen

Het college gaat met de input uit dit Open Huis een raadsvoorstel uitwerken. Dit definitieve raadsvoorstel komt in het eerste kwartaal van 2021 voor bespreking en besluitvorming in de raad. Het college wil inzetten op een comfortabele en veilige doorfietsroute en vindt de fietsroute door het Eikenpad en het aangrenzende weiland inmiddels de beste optie. Dus niet door de woonwijk – Gildenring. Dat betekent dat daarvoor nog grond verworven moet worden en een wijziging van het bestemmingsplan nodig zal zijn.

Het raadsvoorstel zal in 2021 opnieuw in een Open Huis worden besproken. Ook dan is er weer inspraak mogelijk.

U vindt meer informatie op de website van de gemeente Bunnik.