Onze prioriteiten – Ruim baan voor initiatieven van bewoners!

Beeld: Boomzorg

In Bunnik, Odijk en Werkhoven bruist het van levendigheid doordat bewoners hun handen uit de mouwen steken om zich sterk te maken voor zaken die ze belangrijk vinden in hun eigen dorp of wijk. Sport- en wijkverenigingen worden niet door de gemeente opgericht, maar door bewoners. Zo zijn er tal van initiatieven op het gebied van openbare ruimte, ontmoetingsplaatsen en activiteiten. D66 Bunnik vindt dat het ook zo hoort te zijn: inwoners met goede ideeën moeten zich vrij voelen om een idee uit te werken, medestanders te verzamelen en aan de slag kunnen.

Initiatief bij bewoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven

Op deze manier krijg je niet alleen een veel betere aansluiting bij de behoeften en wensen van de inwoners, ook kan er op veel effectievere manier van beperkte financiële middelen gemaakt worden en geeft de directe betrokkenheid van bewoenrs meer continuïteit, dan projecten die van bovenaf worden gestart.

Onze gemeente kent een lange historie van initiatieven van inwoners en er ontstaan nog steeds nieuwe ideeën. Voorbeelden hiervan zijn (in willekeurige volgorde) het Netwerk Gelukkig & Vitaal in Werkhoven, Odijk en Bunnik, de bomen aan de singel van Odijk; de toekomstvisie voor De Meent in Odijk, de oprichting van  de Hockeyclub Kromme Rijn en Bunnik Samen. Sommige initiatieven zijn eenmalig, andere zijn voor langere duur.

Een eenvoudig idee is nog best lastig

Eenvoudig is het vaak niet om een idee werkelijkheid te laten worden. Hoe kom je aan een locatie om een activiteit te organiseren, hoe kom je er achter welke regels er gelden, en hoe regel je budget om de eerste stappen te kunnen zetten?

D66 Bunnik dat initiatieven die de meerwaarde voor de samenleving opleveren en niet meteen op eigen kracht opgezet kunnen worden steun verdienen van de gemeente. Dat kan in allerlei vormen, zoals het beschikbaar stellen van een locatie, of meedenken en adviseren over regelgeving en financiële ondersteuning om het idee van de grond te krijgen. Daarbij moet de nadruk liggen op de mogelijkheden, en niet op het strak hanteren van de regels en het opwerpen van hindernissen. De gemeente heeft een sleutelpositie om nieuwe initiatieven tot bloei te laten komen. En als een initiatief goed loopt, kan de gemeente het ook weer langzaam loslaten.

De bemoeienis door de gemeente mag niet ertoe leiden dan de initiatief uit handen worden genomen: de regie moet bij de inwoners liggen. Mede op initiatief van mijzelf is in het verleden door de gemeenteraad het Bunnik aan Zet-fonds ingesteld dat budget beschikbaar stelt aan initiatieven die de samenleving versterken.

Initiatieven laten de samenleving bloeien en vergroten de onderlinge banden tussen de bewoners van onze dorpen. D66 Bunnik wil hier ruim baan aan geven!