Raadsvragen over verbod recreatie Kromme Rijn in Bunnik

Beeld: D66Afgelopen week was het dan zover: de officiële start van de nieuwe D66-fractie in de gemeente Bunnik. Naast de gesprekken om te komen tot een nieuwe coalitie en de start van een inwerkprogramma, zijn we ook meteen aan de slag gegaan.

Nieuw bord langs de Kromme Rijn

Aanleiding was de verbazing uit de Bunnikse samenleving over het bord aan de waterkant bij de brug over de Kromme Rijn in het centrum van Bunnik. Dat bord verbiedt mensen om op deze plek te zwemmen en boten te water te laten. Terwijl dat nou juist de activiteiten zijn die daar plaatsvinden en waaraan velen, en zeker de jeugd, beweegplezier beleven.

Ergens op een mooie lentedag in maart, stond daar ineens dat bord. Uitgerekend nu het seizoen voor waterpret en buitenplezier weer aanstaande is. Dat leidt tot de nodige verbazing. Reden te meer voor onze fractie om het college vragen te stellen over nut en noodzaak van dit bord.

Overlast

Tegelijkertijd kan D66 zich ook voorstellen dat – met name in de zomermaanden – buurtbewoners overlast ervaren. Dat het college van Burgemeester en Wethouders daarom actie onderneemt, is niet gek. D66 wil echter zorgvuldig kijken naar alternatieven voor een geheel verbod, zodat de jeugd kan genieten van het water, en omwonenden minder overlast ervaren.

Gestelde vragen

Raadslid Winny Toersen heeft de volgende vragen gesteld. Normaal gesproken beantwoordt het gemeentebestuur schriftelijke vragen binnen 3 weken.

  • Weet het college van de plaatsing van dit verbodsbord? Is het college bekend met deze situatie?
  • Waarom is dit bord geplaatst? Is er sprake van enig gevaar of overlast?
  • Klopt het dat inwoners niet hebben kunnen weten dat dit bord zou worden geplaatst? En dus ook niet over het besluit en het voornemen tot plaatsen van het bord in gesprek konden gaan of bezwaar hebben kunnen maken?
  • Heeft het verbod een tijdelijk dan wel permanent karakter?
  • Hoe wordt dit verbod gebaseerd op Rijkswater gehandhaafd?
  • Is het mogelijk om bij het verbod aan te geven waar er wel mogelijkheden zijn om de genoemde wateractiviteiten te ondernemen?
  • Zijn er nog alternatieve denkbaar voor dit verbod? Zoals bijvoorbeeld bepaalde tijdvakken waarin het wel mag, of een versterkt geluidsverbod?