Raadspraat Winny Toersen (D66) en Thies van de Berg (VVD)

Het raadsjaar zit er bijna op. Als u dit leest, leggen wij de laatste hand aan moties en amendementen voor de raadsvergadering 22 december. Daar besluiten we welke voornemens uit coalitie- en raadsprogramma in het werkprogramma komen voor de komende jaren.

Terugblikken

Dit is de tijd van terugblikken. Een jaar geleden schreven we ieder aan onze eigen dromen over de toekomst van Bunnik in verkiezingsprogramma’s. Thies voor de VVD en Winny voor D66. Tegelijkertijd stonden we samen aan de lat voor de laatste loodjes van de toenmalige raad. Na de verkiezingen kwamen we allebei weer in de raad, maar nu tegenover elkaar. Hoe pakte dat dit jaar uit voor onze dromen over de toekomst van Bunnik?

Dat dromen bedrog zijn wisten we wel. Maar dat 2022 een akelig koude verrassing in petto had, daar konden we geen voorstelling van maken. Amper bekomen van corona hebben we opnieuw gemerkt hoe belangrijk het is om snel krachten te kunnen bundelen. Met hulp van o.a. Vluchtelingenwerk Samenspraak en heel veel vrijwilligers heeft Bunnik meer dan gemiddeld vluchtelingen uit de Oekraïne kunnen opvangen. Onze sociale dienst was één van de eerste die de energietoeslag kon uitkeren. En we verkennen of het mogelijk is bij te dragen aan oplossingen voor acute huisvestingsproblemen met flexwoningen. Chapeau aan iedereen die dit voor elkaar heeft gebokst en hiervoor nog steeds in touw is. Dit stond allemaal niet in verkiezingsprogramma’s of goedgekeurde jaarplannen. Maar deze klussen zijn wel geklaard.

Anders

Regelmatig kregen wij afgelopen jaar de vraag wat er nu anders is. Daar kan Thies kort over zijn: de rol van fractievoorzitter is echt een kluif, maar mooi om met een enthousiast team te bouwen aan het VVD geluid in Bunnik. Winny is blij met de frisse blikken van nieuwe raadsleden en fractieassistenten. Anders is ook dat we nu meer te maken hebben met wat er landelijk en regionaal in de partij speelt. Allebei missen we soms het samen optrekken in één fractie. En al leggen we nu in ons raadswerk ieder andere accenten, we zijn het roerend eens over hoe hard er wordt gewerkt door onze griffie, ambtenaren, burgemeester en wethouders, en niet te vergeten de verslagleggers van Slotstadradio en natuurlijk het Bunniks Nieuws. Ook u als lezer, dank voor al jullie betrokkenheid. En namens alle collega-raadsleden, fijne feestdagen gewenst en welkom op 10 januari voor een toast op 2023!

Thies van den Berg (VVD)
Winny Toersen (D66)