Open brief naar onze Tweede Kamerfractie over nieuwe aanvliegroute Schiphol

Het kabinet onderzoekt een vierde aanvliegroute naar Schiphol. Op deze route gaan vliegtuigen relatief laag vliegen, met alle overlast van dien. De route loopt ook over de gemeente Bunnik. D66 vindt dat het vliegverkeer moet inkrimpen, zodat we allemaal minder overlast ervaren en de impact op het milieu vermindert. Een vierde vliegroute past daar niet bij. Daarom hebben we samen met 24 andere lokale afdelingen van D66 onderstaande brief gestuurd naar onze Tweede Kamerfractie en bewindspersonen.

Beste kamerlid, bestuurder,

Afgelopen maanden heeft een groot aantal gemeenten en provincies moties aangenomen tegen de komst van de 4e aanvliegroute Schiphol. De lokale D66 afdelingen waren hier vaak (mede) initiatiefnemer van. De mogelijke komst van de nieuwe vliegroute zorgt voor veel onrust en het voelt vreemd aan. Dit begrijpen we volkomen. We zitten midden in een klimaat- en stikstofcrisis, we vragen veehouders om te krimpen en de luchtvaart krijgt vrij baan. Ja D66 is voorstander van herziening van het luchtruim omdat dit iets minder vervuilend is en aansluit op Europese plannen. Maar zolang er geen zekerheid is op reductie van vliegbewegingen op Schiphol zullen ondergetekenden zich, samen met lokale burgerinitiatieven, hard maken de komst van de 4e vliegroute tegen te houden. Vooral ook omdat de 4e aanvliegroute gepland staat over of in de nabijheid van Natura 2000 gebieden en twee Nationale Parken: Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Hoe kunnen we aan de ene kant veehouders en industrie vragen om stikstof te reduceren middels vergaande maatregelen om kwetsbare natuur te sparen en aan de andere juist over deze kwetsbare natuur vliegtuigen te laten vliegen. Middels deze brief doen de lokale fracties van D66 een oproep aan de gehele Tweede Kamer, de D66 Tweede Kamerfractie en de D66 bestuurders in het kabinet om de:

  • Overlast van Schiphol sterk te verminderen. Niet toe te geven aan de lobby van de luchtvaarmaatschappijen en het aantal vliegbewegingen te verminderen naar maximaal 460.000 vluchten dit jaar en ook voor de volgende jaren het aantal vluchten verder naar beneden te brengen. Dit vervolgens wettelijk vast te leggen met daarbij een jaarlijks reductie percentage van CO2 en stikstof emissie als ook de geluidsoverlast. Daarnaast alternatieven zoals de trein aantrekkelijker maken.
  • Stikstofuitstoot boven de 900 meter ook mee te nemen in de berekeningen van de luchtvaart, zoals de Europese regels voorschrijven. Geen geitenpaadjes voor de vliegtuigen.
  • Gemeenten en provincies direct te betrekken bij besluiten rondom de nieuwe 4e aanvliegroute. Gemeenten en provincies zijn direct belanghebbenden en zullen straks de overlast ervaren van de 4e vliegroute. Er zijn afgelopen jaar een groot aantal zienswijzen ingediend zonder resultaat. Participatie krijgt een onvoldoende.

Namens ondergetekenden 25 voltallige D66 fracties en hun woordvoerders:

D66 Nieuwegein Tom Verhoeve
D66 Soest Tineke Flinterman
D66 Woerden Birgitte van Hoesel
D66 De Ronde Venen Joanne Freeve
D66 Baarn Hanneke Struijk-Cramer
D66 IJsselstein Joeri Eijzenbach
D66 Montfoort Casper Schrijver
D66 Wijk bij Duurstede Bart van Asperdt
D66 Houten Marije Werelds
D66 Utrecht Joost Vasters
D66 De Bilt Donja Hoevers & Floris den Boer
D66 Leusden Quirine van Maurik & Martijn Kraa
D66 Utrechtse Heuvelrug Lennart van der Burg & Hubert van Zanten
D66 Veenendaal Maud Veraar
D66 Stichtse Vecht Peter van Dam
D66 Zeist Hafid Boutahar
D66 Amersfoort Marjolein Perdok
D66 Laren Ellen van Dorst-Brakel
D66 Vijfheerenlanden Jaap Breur
D66 Bunnik Ralph Hallo
D66 Eemnes Pascal Defferding
D66 Ede Stephan Neijenhuis
D66 Culemborg Josefien Rooks
D66 Provincie Gelderland Frank Cornelisse
D66 Provincie Utrecht Marcel Harinck